MS Access VBA – poziom podstawowy

Cena netto za os.:
1.090 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

  Ten temat realizujemy również w formie grupowego szkolenia zamkniętego ściśle dopasowanego do wymagań klienta

  access vba

  PROFIL UCZESTNIKA:

  Kurs MS Access VBA skierowany jest do osób pragnących wykorzystać zaawansowane funkcje Accessa.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności pozwalające na zrozumienie kodu VBA, jego gramatyki i składni, tworzenia aplikacji automatyzujących zadania w dokumentach Microsoft Access.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Makra

  • Rejestrowanie i edycja makr
  • Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów

  2. Środowisko VBA

  • Visual Basic Editor i jego opcje
  • Zarządzanie komponentami
  • Skróty klawiszowe
  • Optymalizacja środowiska

  3. Wstęp do programowania proceduralnego

  • Procedury: Function, Sub
  • Typy danych
  • Instrukcja warunkowa if … then … elseif … else … end if
  • Instrukcja case
  • Pętle do … loop while, until
  • Pętla for … next
  • Instrukcje przerwania pętli (exit)
  • Przetwarzanie macierzy

  4. Ciągi znaków

  • Łączenie ciągów znaków (konkatenacja)
  • Konwersja na inne typy (niejawna i jawna)
  • Funkcje przetwarzające ciągi znaków

  5. Visual Basic

  • Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
  • Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox)
  • Deklaracja zmiennych
  • Zasięg i czas życia zmiennych
  • Operatory i ich priorytety
  • Opcje modułów
  • Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
  • Obiekty, klasy, metody i własności
  • Zabezpieczanie kodu
  • Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem

  6. Debugging

  • Przetwarzanie krokowe
  • Okienko Locals
  • Okienko Immediate
  • Pułapki – Watches
  • Call Stack

  7. Obsługa błędów

  • Rodzaje błędów i sposoby eliminacji
  • Przechwytywanie i obsługa run-time errors
  • Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo

  8. Model Obiektów 

  • Obiekt Application
  • Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
  • Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
  • Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell
  • Obiekt Selection
  • Kolekcja Range
  • Obiekt Cells
  • Wyświetlanie danych na pasku status
  • Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating

  9. Obsługa zdarzeń w języku VBA

  • Czym jest zdarzenie?
  • Reagowanie na zdarzenie i tworzenie procedury obsługi zdarzenia
  • Wywoływanie procedur obsługi zdarzenia
  • Obsługa często występujących zdarzeń

  Zapraszamy na szkolenie z MS Access VBA.

  HARMONOGRAM

  Dzień 1Dzień 2
  Rejestracja9:45 – 10:00
  Zajęcia10:00 – 11:009:00 – 11:00
  Przerwa11:00 – 11:1511:00 – 11:15
  Zajęcia11:15 – 13:0011:15 – 13:00
  Obiad13:00 – 13:4513:00 – 13:45
  Zajęcia13:45 – 15:0013:45 – 15:00
  Przerwa15:00 – 15:1015:00 – 15:10
  Zajęcia15:10 – 17:0015:10 – 16:00

  W CENIE ZAWIERAMY

  coffee-cup Przerwy kawowe

  cutlery Obiad

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej

  studying Laptop dla uczestnika na czas szkolenia