MS-20703-1 Administering System Center Configuration Manager

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Cena netto za os.:
2.299 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

  Wszystkie tematy realizujemy również w formie projektów dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa
  Wszystkie tematy realizujemy również w formie projektów dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa
  Kluczowe zagadnienia szkolenia:
  • omówienie funkcji System Center Configuration Manager oraz Intune
  • analiza danych z zastosowaniem zapytań oraz raportów
  • przygotowanie infrastruktury SCCM w tym grup, granice zabezpieczeń, wykrywanie oraz integracja urządzeń mobilnych z Exchange Server
  • wdrażanie i zarządzanie klientów SCCM
  • konfiguracja, zarządzanie oraz monitorowanie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania
  • wykorzystanie Asset Intelligence
  • wybór i konfiguracja metody dystrybucji oraz zarządzania zawartością
  • dystrybucja, wdrażanie oraz monitorowanie aplikacji zarządzanych systemów oraz użytkowników
  • utrzymanie aktualizacji oprogramowania
  • zastosowanie SCCM do implementacji Endpoint Protection
  • zarządzanie elementami konfiguracyjnymi, liniami odniesienia oraz profilami w ocenie i konfiguracji ustawień zgodności oraz dostępu do danych przez użytkowników i urządzenia
  • konfiguracja strategii wdrażania systemów operacyjnych w SCCM
  • zarządzanie i utrzymanie lokacji SCCM.
  Czas trwania
  • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
  Tematyka zajęć
  • Module 1: Managing computers and mobile devices in the enterprise Overview of systems management by using enterprise management solutions Overview of the Configuration Manager architecture Overview of the Configuration Manager administrative tools Tools for monitoring and troubleshooting a Configuration Manager site Lab : Exploring the Configuration Manager tools
  • Module 2: Analyzing data using queries and reports Introduction to queries Configuring Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) Lab : Creating and running queriesConfiguring boundaries and resource discovery Lab : Configuring SSRS
  • Module 3: Preparing the management infrastructure to support PCs and mobile devices Configuring site boundaries and boundary groups Configuring resource discovery Configuring the Exchange Server Connector for mobile device management Configuring user and device collections Lab : Configuring boundaries and resource discovery Lab : Configuring user and device collections
  • Module 4: Deploying and managing clients Overview of the Configuration Manager client Deploying the Configuration Manager client Configuring and monitoring client status Managing client settings in Configuration Manager Lab : Deploying the Microsoft System Center Configuration Manager client software Lab : Configuring and monitoring client status Lab : Managing client settings
  • Module 5: Managing inventory for PCs and applications Overview of inventory collection Configuring hardware and software inventory Managing inventory collection Configuring software metering Configuring and managing Asset Intelligence Lab : Configuring and managing inventory collection Lab : Configuring software metering Lab : Configuring and managing Asset Intelligence
  • Module 6: Distributing and managing content used for deployments Preparing the infrastructure for content management Distributing and managing content on distribution points Lab : Distributing and managing content for deployments
  • Module 7: Deploying and managing applications Overview of application management Creating applications Deploying applications Managing applications Deploying virtual applications by using System Center Configuration Manager (Optional) Deploying and managing Windows Store apps Lab : Creating and deploying applications Lab : Managing application supersedence and removal Lab : Using Configuration Manager to deploy Windows Store apps
  • Module 8: Maintaining software updates for managed PCs The software updates process Preparing a Configuration Manager site for software updates Managing software updates Configuring automatic deployment rules Monitoring and troubleshooting software updates Lab : Configuring the site for software updates Lab : Deploying and managing software updates
  • Module 9: Implementing Endpoint Protection for managed PCs Overview of Endpoint Protection in Configuration Manager Configuring, deploying, and monitoring Endpoint Protection policies Lab : Implementing Microsoft System Center Endpoint Protection
  • Module 10: Managing compliance and secure data access Overview of Compliance Settings Configuring compliance settings Viewing compliance results Managing resource and data access Lab : Managing compliance settings
  • Module 11: Managing operating system deployment An overview of operating system deployment Preparing a site for operating system deployment Deploying an operating system Managing Windows as a service Lab : Preparing thea site for operating -system deployment Lab : Deploying operating -system images for bare-metal installations
  • Module 12: Managing and maintaining a Configuration Manager site Configuring role-based administration Configuring Remote Tools Overview of Configuration Manager site maintenance Backing up and recovering a Configuration Manager site Lab : Configuring role-based administration Lab : Configuring Remote Tools Lab : Maintaining a Configuration Manager site

  HARMONOGRAM

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3Dzień 4Dzień 5
  Rejestracja9:45 – 10:00
  Zajęcia10:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:00
  Przerwa11:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:15
  Zajęcia11:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:00
  Obiad13:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:45
  Zajęcia13:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:00
  Przerwa15:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:10
  Zajęcia15:10 – 17:0015:10 – 16:0015:10 – 16:0015:10 – 16:0015:10 – 16:00

   

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  • certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.