MS-20483 Programming in C#

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Cena netto za os.:
od 2.299 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

  * Szkolenia w Warszawie oferujmy w specjalnej cenie 2.299 zł Netto, od której nie obowiązują żadne rabaty. W sprawie szkoleń w pozostałych miastach skontaktuj się z nami.

  Wszystkie tematy realizujemy również w formie projektów dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa

  Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera :

  • gramatyka i składnia języka C#,
  • podstawowe konstrukcje języka C#,
  • wielowątkowość w C# (klasa Task, async i await),
  • dostęp do bazy danych za pomocą Entity Framework,
  • LINQ,
  • szyfrowanie i haszowanie danych.

  Czas trwania

  • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
  • Module 1: Review of Visual C# Syntax
   Overview of Writing Application by Using Visual C#
   Data Types, Operators, and Expressions
   Visual C# Programming Language Constructs
   Lab : Implementing Edit Functionality for the Students List
  • Module 2: Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications
   Creating and Invoking Methods
   Creating Overloaded Methods and Using Optional and Output Parameters
   Handling Exceptions
   Monitoring Applications
   Lab : Extending the Class Enrolment Application Functionality
  • Module 3: Basic types and constructs of Visual C#
   Implementing Structs and Enums
   Organizing Data into Collections
   Handling Events
   Lab : Writing the Code for the Grades Prototype Application
  • Module 4: Creating Classes and Implementing Type-safe Collections
   Creating Classes
   Defining and Implementing Interfaces
   Implementing Type-safe Collections
   Lab : Adding Data Validation and Type-safety to the Grades Application
  • Module 5: Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance
   Creating Class Hierarchies
   Extending .NET Framework Classes
   Lab : Refactoring Common Functionality into the User Class
  • Module 6: Reading and Writing Local Data
   Reading and Writing Files
   Serializing and Deserializing Data
   Performing I/O Using Streams
   Lab : Generating the Grades Report
  • Module 7: Accessing a Database
   Creating and Using Entity Data Models
   Querying Data by Using LINQ
   Lab : Retrieving and Modifying Grade Data
  • Module 8: Accessing Remote Data
   Accessing Data Across the Web
   Accessing Data by Using OData Connected Services
   Lab : Retrieving and Modifying Grade Data Remotely
  • Module 9: Designing the User Interface for a Graphical Application
   Using XAML to Design a User Interface
   Binding Controls to Data
   Lab : Customizing Student Photographs and Styling the Application
  • Module 10: Improving Application Performance and Responsiveness
   Implementing Multitasking
   Performing Operations Asynchronously
   Synchronizing Concurrent Access to Data
   Lab : Improving the Responsiveness and Performance of the Application
  • Module 11: Integrating with Unmanaged Code
   Creating and Using Dynamic Objects
   Managing the Lifetime of Objects and Controlling Unmanaged Resources
   Lab : Upgrading the Grades Report
  • Module 12: Creating Reusable Types and Assemblies
   Examining Object Metadata
   Creating and Using Custom Attributes
   Generating Managed Code
   Versioning, Signing and Deploying Assemblies
   Lab : Specifying the Data to Include in the Grades Report
  • Module 13: Encrypting and Decrypting Data
   Implementing Symmetric Encryption
   Implementing Asymmetric Encryption
   Lab : Encrypting and Decrypting Grades Reports

  HARMONOGRAM

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3Dzień 4Dzień 5
  Rejestracja9:45 – 10:00
  Zajęcia10:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:00
  Przerwa11:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:15
  Zajęcia11:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:00
  Obiad13:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:45
  Zajęcia13:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:00
  Przerwa15:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:10
  Zajęcia15:10 – 17:0015:10 – 16:0015:10 – 16:0015:10 – 16:0015:10 – 16:00

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  • wyżywienie (przerwa kawowa i obiad),
  • wynajem i pełne wyposażenie techniczne sali szkoleniowej,
  • certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft,
  • oficjalne podręczniki zespołu Microsoft Learning.

  Zapytaj o możliwość dokupienia do szkolenia: