MS-20345-1 Administering Microsoft Exchange Server 2016

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Cena netto za os.:
od 3.299 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

  Wszystkie tematy realizujemy również w formie projektów dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa
  Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:
  • wdrażanie i zarządzanie Exchange Server 2016
  • tworzenie i zarządzanie skrzynkami pocztowymi i obiektami w Exchange Server 2016
  • zarzadzanie i automatyzacja zadań przy pomocy Exchange Management Shell
  • konfiguracja i zarządzanie usługa dostępu klienta
  • wdrożenie i utrzymanie wysokiej dostępności
  • implementacja kopii zapasowej i metod odzyskiwania Exchange Server 2016
  • konfiguracja reguł przekazywania wiadomości i zabezpieczeń
  • implementacja i zarządzanie Exchange Online
  • monitorowanie, utrzymanie i rozwiazywanie problemów w Exchange Server 2016
  Czas trwania
  • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
  Tematyka zajęć
  • Module 1: Deploying Microsoft Exchange Server 2016 Overview of Exchange Server 2016 Requirements and deployment options for Exchange Server 2016 Lab : Deploying Microsoft Exchange Server 2016
  • Module 2: Managing Microsoft Exchange Server 2016 servers Exchange Server 2016 management Overview of the Exchange 2016 Mailbox server Configuring Mailbox servers Lab : Configuring Mailbox servers
  • Module 3: Managing recipient objects Exchange Server 2016 recipients Managing Exchange Server recipients Configuring address lists and policies Lab : Managing Exchange Server recipients and public folders Lab : Managing Exchange Server email address lists and policies
  • Module 4: Managing Microsoft Exchange Server 2016 and recipient objects by using Exchange Management Shell Overview of the Exchange Management Shell Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell scripts Lab : Managing Exchange Server and recipient objects by using Exchange Management Shell
  • Module 5: Implementing client connectivity Configuring client access services in Exchange Server 2016 Managing client services Client connectivity and publishing of Exchange Server 2016 services Configuring Outlook on the web Configuring mobile messaging on Exchange Server 2016 Lab : Deploying and configuring client access services on Exchange Server 2016 Lab : Deploying and configuring client access services on Exchange Server
  • Module 6: Module 6: Managing high availability in Exchange Server 2016 High availability on Exchange Server 2016 Configuring highly available mailbox databases Configuring high availability of Client Access services. Lab : Implementing DAGs Lab : Implementing and testing high availability
  • Module 7: Implementing disaster recovery for Microsoft Exchange Server 2016 Implementing Exchange Server 2016 backup Implementing Exchange Server 2016 recovery Lab : Backing up Exchange Server 2016 Lab : Implementing disaster recovery for Exchange Server 2016
  • Module 8: Configuring and managing message transport Overview of message transport Configuring message transport Managing transport rules Lab : Configuring message transport
  • Module 9: Configuring antivirus, antispam, and malware protection Deploying and managing an Edge Transport server for message security Implementing an antivirus solution for Exchange Server 2016 Implementing an antispam solution for Exchange Server 2016 Lab : Configuring message security
  • Module 10: Implementing and managing Microsoft Exchange Online deployments Overview of Exchange Online and Office 365 Managing Exchange Online Implementing the migration to Exchange Online Lab : Managing Exchange Online
  • Module 11: Monitoring and troubleshooting Microsoft Exchange Server 2016 Monitoring Exchange Server 2016 Troubleshooting Exchange Server 2016 Lab : Monitoring and troubleshooting Exchange Server 2016
  • Module 12: Securing and maintaining Exchange Server 2016 Securing Exchange Server with role-based access control (RBAC) Configuring audit logging on Exchange Server 2016 Maintaining Exchange Server 2016 Lab : Securing and maintaining Exchange Server 2016

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  • certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.