MS-10961 Automating Administration with Windows PowerShell

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Cena netto za os.:
od 3.399 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

  Wszystkie tematy realizujemy również w formie projektów dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa

  Kluczowe zagadnienia szkolenia MS-10961 Automating Administration with Windows PowerShell:

  • koncepcja Windows PowerShell,
  • praca z potokami,
  • eksportowanie, importowanie i konwersja danych,
  • filtrowanie wyjścia obiektów,
  • wykorzystanie PSProviders oraz PSDrives,
  • formatowanie wyjścia,
  • wykorzystanie WMI oraz CIM,
  • tworzenie skryptów,
  • przenoszenie z powłoki do skryptu,
  • przenoszenie ze skryptu do funkcji,
  • implementacja przechwytywania błędów,
  • administrowanie komputerami zdalnymi,
  • wykorzystanie zmiennych w PowerShell,
  • wykorzystanie zadań,
  • zaawansowane techniki PowerShell oraz profile.

  Certyfikacje zawodowe

  Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach:

  • MCSA: Windows Server 2012
  • MCSA: Windows Server 2016

  Czas trwania

  • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

  Tematyka zajęć

  • Module 1: Getting Started with Windows PowerShell
   Overview and Background
   Finding and Running Commands
   Lab : Configuring Windows PowerShell
   Lab : Finding and Running Basic Commands
  • Module 2: Working with the Pipeline
   Working with the Pipeline
   Exporting, Importing and Converting Data
   Filtering Objects Out of the Pipeline
   Enumerating Objects in the Pipeline
   Lab : Working with the Pipeline
   Lab : Exporting, Importing and Converting Data
   Lab : Filtering Objects Out of the Pipeline
   Lab : Enumerate Objects in the Pipeline
  • Module 3: Understanding How the Pipeline Works
   Passing Data in the Pipeline ByValue
   Passing Data in the Pipeline ByPropertyName
   Lab : Working with Pipeline Parameter Binding
  • Module 4: Using PSProviders and PSDrives
   Understanding PSProviders and PSDrives
   Using PSDrives
   Lab : PSProviders and PSDrives
  • Module 5: Formatting Output
   Using Basic Formatting
   Using Advanced Formatting
   Redirecting Formatted Output
   Lab : Formatting Output
  • Module 6: Using WMI and CIM
   Understanding WMI/CIM
   Querying Data with WMI/CIM
   Making Changes with WMI/CIM
   Lab : Working with WMI and CIM
  • Module 7: Prepare for Scripting
   Using Variables
   Scripting Security
   Working with Alternate Credentials
   Lab : Working with Security in PowerShell
  • Module 8: Moving From a Command to a Script to a Module
   Moving From Command to Script
   Moving From Script to Function to Module
   Implementing Basic Error Handling
   Using Basic Scripting Constructs
   Further Exploration in Scripting
   Lab : Moving From Command to Script
   Lab : Implementing Basic Error Handling
   Lab : Adding Logic to a Script
   Lab : Moving From Script to Function to Module
  • Module 9: Administering Remote Computers
   Using Basic Remoting
   Using Remote Sessions
   Using Remoting for Delegated Administration
   Lab : Remoting for Delegated Administration
   Lab : Working with Remoting
   Lab : Working with PSSessions
  • Module 10: Putting it All Together
   Planning the Script
   Lab : Configuring a New Server Core Installation
  • Module 11: Using Background Jobs and Scheduled Jobs
   Using Background Jobs
   Using Scheduled Jobs
   Lab : Working with Background Jobs
   Lab : Working with Scheduled Jobs
  • Module 12: Using Advanced PowerShell Techniques and Profiles
   Using Advanced PowerShell Techniques
   Creating Profile Scripts
   Lab : Practicing Advanced Techniques

  HARMONOGRAM

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3Dzień 4Dzień 5
  Rejestracja9:45 – 10:00
  Zajęcia10:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:00
  Przerwa11:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:15
  Zajęcia11:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:00
  Obiad13:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:45
  Zajęcia13:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:00
  Przerwa15:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:10
  Zajęcia15:10 – 17:0015:10 – 16:0015:10 – 16:0015:10 – 16:0015:10 – 16:00

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  • certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.