MS Excel – sztuka tworzenia zaawansowanych arkuszy (poziom zaawansowany)

Cena netto za os.:
1600 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

Ten temat realizujemy również w formie grupowego szkolenia zamkniętego ściśle dopasowanego do wymagań klienta

kurs excel zaawansowany

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs Excel zaawansowany, skierowany jest do osób korzystających na co dzień z arkusza kalkulacyjnego, pragnących usprawnić i zautomatyzować swoją pracę w arkuszu kalkulacyjnym. Szkolenie pozwala na poznanie zaawansowanych funkcji programu Excel oraz na swobodne dokonywanie dowolnych obliczeń przy użyciu tego programu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • poruszać się po MS Excel
 • korzystać z zaawansowanych funkcji oraz narzędzi
 • analizować dane za pomocą zaawansowanych narzędzi
 • ustawiać różne poziomy zabezpieczeń arkusza i skoroszytu
 • efektywnie tworzyć i wykorzystywać tabele i wykresy przestawne
 • tworzyć i korzystać z poleceń Makro

PROGRAM SZKOLENIA

1. Powtórzenie podstaw programu Excel

 • podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
 • adresowanie względne i bezwzględne
 • wypełnianie serią danych,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty

2. Zaawansowane formuły

 • funkcje logiczne – (jeżeli, lub, oraz)
 • funkcje tekstowe – (lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery)
 • funkcje statystyczne i matematyczne – (licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki)
 • funkcje wyszukiwania i odwołań – (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo,)
 • funkcje daty i czasu – (dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, data.różnica)
 • zagnieżdżanie funkcji

3. Analiza i wyszukiwanie danych

 • sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje
 • filtrowanie danych, autofiltr
 • polecenie Znajdź/Zamień

4. Tabele Przestawne

 • tworzenie tabeli przestawnej
 • odświeżanie danych
 • obliczenia na wartościach
 • grupowanie danych
 • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych
 • elementy i pola obliczeniowe
 • tworzenie tabeli przestawnych z danych zewnętrznych

5. Formatowanie warunkowe

 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych
 • formatowanie niestandardowe

6. Zaawansowane wykresy – wizualizacja danych

 • przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości
 • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów
 • tworzenie wykresów złożonych
 • zmiana zakresów danych
 • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali
 • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi
 • wykres z dwiema osiami
 • linia trendu

7. Ochrona arkusza i skoroszytu

 • ochrona arkusza i skoroszytu
 • udostępnianie części chronionego arkusza
 • ustawianie haseł dla różnych użytkowników
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych
 • udostępnianie plików do pracy w sieci, wykorzystanie chmury

8. Zaawansowane ustawienia drukowania

9. Makropolecenia

 • tworzenie
 • uruchamianie
 • bezpieczeństwo

Zapraszamy na kurs Excel zaawansowany.

HARMONOGRAM

Dzień 1Dzień 2
Rejestracja9:45 – 10:00
Zajęcia10:00 – 11:009:00 – 11:00
Przerwa11:00 – 11:1511:00 – 11:15
Zajęcia11:15 – 13:0011:15 – 13:00
Obiad13:00 – 13:4513:00 – 13:45
Zajęcia13:45 – 15:0013:45 – 15:00
Przerwa15:00 – 15:1015:00 – 15:10
Zajęcia15:10 – 17:0015:10 – 16:00

W CENIE ZAWIERAMY

coffee-cup Przerwy kawowe

cutlery Obiad

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej

studying Laptop dla uczestnika na czas szkolenia