MS Excel – sztuka tworzenia zaawansowanych arkuszy (poziom zaawansowany)

Cena netto za os.:
1090 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

  Ten temat realizujemy również w formie grupowego szkolenia zamkniętego ściśle dopasowanego do wymagań klienta

  kurs excel zaawansowany

  PROFIL UCZESTNIKA:

  Kurs Excel zaawansowany, skierowany jest do osób korzystających na co dzień z arkusza kalkulacyjnego, pragnących usprawnić i zautomatyzować swoją pracę w arkuszu kalkulacyjnym. Szkolenie pozwala na poznanie zaawansowanych funkcji programu Excel oraz na swobodne dokonywanie dowolnych obliczeń przy użyciu tego programu.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

  • poruszać się po MS Excel
  • korzystać z zaawansowanych funkcji oraz narzędzi
  • analizować dane za pomocą zaawansowanych narzędzi
  • ustawiać różne poziomy zabezpieczeń arkusza i skoroszytu
  • efektywnie tworzyć i wykorzystywać tabele i wykresy przestawne
  • tworzyć i korzystać z poleceń Makro

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Powtórzenie podstaw programu Excel

  • podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
  • adresowanie względne i bezwzględne
  • wypełnianie serią danych,
  • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty

  2. Zaawansowane formuły

  • funkcje logiczne – (jeżeli, lub, oraz)
  • funkcje tekstowe – (lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery)
  • funkcje statystyczne i matematyczne – (licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki)
  • funkcje wyszukiwania i odwołań – (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo,)
  • funkcje daty i czasu – (dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, data.różnica)
  • zagnieżdżanie funkcji

  3. Analiza i wyszukiwanie danych

  • sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje
  • filtrowanie danych, autofiltr
  • polecenie Znajdź/Zamień

  4. Tabele Przestawne

  • tworzenie tabeli przestawnej
  • odświeżanie danych
  • obliczenia na wartościach
  • grupowanie danych
  • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych
  • elementy i pola obliczeniowe
  • tworzenie tabeli przestawnych z danych zewnętrznych

  5. Formatowanie warunkowe

  • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości
  • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon
  • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych
  • formatowanie niestandardowe

  6. Zaawansowane wykresy – wizualizacja danych

  • przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości
  • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów
  • tworzenie wykresów złożonych
  • zmiana zakresów danych
  • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali
  • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi
  • wykres z dwiema osiami
  • linia trendu

  7. Ochrona arkusza i skoroszytu

  • ochrona arkusza i skoroszytu
  • udostępnianie części chronionego arkusza
  • ustawianie haseł dla różnych użytkowników
  • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych
  • udostępnianie plików do pracy w sieci, wykorzystanie chmury

  8. Zaawansowane ustawienia drukowania

  9. Makropolecenia

  • tworzenie
  • uruchamianie
  • bezpieczeństwo

  Zapraszamy na kurs Excel zaawansowany.

  HARMONOGRAM

  Dzień 1Dzień 2
  Rejestracja9:45 – 10:00
  Zajęcia10:00 – 11:009:00 – 11:00
  Przerwa11:00 – 11:1511:00 – 11:15
  Zajęcia11:15 – 13:0011:15 – 13:00
  Obiad13:00 – 13:4513:00 – 13:45
  Zajęcia13:45 – 15:0013:45 – 15:00
  Przerwa15:00 – 15:1015:00 – 15:10
  Zajęcia15:10 – 17:0015:10 – 16:00

  W CENIE ZAWIERAMY

  coffee-cup Przerwy kawowe

  cutlery Obiad

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej

  studying Laptop dla uczestnika na czas szkolenia

  pl Polish
  X