MS Excel w biurze i administracji

Cena netto za os.:
690 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

  Ten temat realizujemy również w formie grupowego szkolenia zamkniętego ściśle dopasowanego do wymagań klienta

  kurs excel w biurze

  PROFIL UCZESTNIKA:

  Kurs Excel w biurze i administracji, skierowany jest do osób, które już pracowały z programem MS Excel i chcą bardziej efektywnie wykorzystać możliwości arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

  • korzystać z zaawansowanych funkcji MS Excel
  • tworzyć i posługiwać się tabelami przestawnymi
  • tworzyć spójne i przejrzyste raporty
  • chronić i udostępniać dane

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Powtórzenie podstaw programu Excel

  • podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
  • adresowanie względne i bezwzględne
  • wypełnianie serią danych,
  • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty

  2. Zaawansowane formuły

  • funkcje wyszukiwania i odwołań (wyszukaj.pionowo, wyszukaj poziomo)
  • funkcje matematyczne (suma.jeżeli)
  • funkcje logiczne (jeżeli, oraz, lub)
  • funkcje tekstowe

  3. Obliczenia i funkcje na datach

  • różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej
  • wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń
  • funkcje daty i czasu dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg

  4. Praca z tekstami

  • poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych
  • rozdzielanie tekstów według ilości znaków
  • rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny
  • Łączenie tekstów

  5. Analiza i wyszukiwanie danych

  • sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje
  • filtrowanie danych
  • polecenie Znajdź/Zamień

  6. Tabele Przestawne

  • tworzenie tabeli przestawnej
  • odświeżanie danych
  • obliczenia na wartościach
  • grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg czasu, liczb, tekstu)
  • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych

  7. Formatowanie warunkowe

  • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości
  • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon
  • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych
  • formatowanie niestandardowe

  8. Tworzenie i edycja wykresów

  • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów
  • tworzenie wykresów złożonych
  • zmiana zakresów danych
  • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali
  • szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie
  • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi
  • wykres z dwiema osiami

  9. Ochrona arkusza i skoroszytu

  • ochrona arkusza
  • ochrona skoroszytu
  • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych
  • udostępnianie plików do pracy w sieci, wykorzystanie chmury

  10. Zaawansowane ustawienia drukowania.

  HARMONOGRAM

  Dzień 1Dzień 2
  Rejestracja9:45 – 10:00
  Zajęcia10:00 – 11:009:00 – 11:00
  Przerwa11:00 – 11:1511:00 – 11:15
  Zajęcia11:15 – 13:0011:15 – 13:00
  Obiad13:00 – 13:4513:00 – 13:45
  Zajęcia13:45 – 15:0013:45 – 15:00
  Przerwa15:00 – 15:1015:00 – 15:10
  Zajęcia15:10 – 17:0015:10 – 16:00

  W CENIE ZAWIERAMY

  coffee-cup Przerwy kawowe

  cutlery Obiad

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej

  studying Laptop dla uczestnika na czas szkolenia