Budowanie efektywnego zespołu IT z wykorzystaniem metodologii FRIS

Cena netto za os.:
1.490 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

  CEL SZKOLENIA:

  Szkolenie budowanie efektywnego zespołu IT z wykorzystaniem metodologii FRIS, dedykowane jest kierownikom działów IT, poszukującym sprawdzonych rozwiązań, wiedzy i możliwości rozwijania umiejętności w zakresie budowania efektywnego zespołu IT.

  KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  Dzięki praktycznemu i warsztatowemu charakterowi szkolenia, jego uczestnicy poznają najważniejsze zasady efektywnej komunikacji w zespole. Dowiedzą się, jak powstają bariery we współpracy i konflikty oraz nauczą się im zapobiegać. Poznają skuteczne metody motywowania pracowników i budowania ich zaangażowania w oparciu o zrozumienie indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego z członków zespołu. Nauczą się skutecznego delegowania zadań pracownikom i budowania w nich odpowiedzialności za ich wykonanie. Dowiedzą się także, jak ważną rolę w zarządzaniu i motywowaniu zespołu pełni informacja zwrotna i nauczą się technik jej właściwego udzielania. Ponadto, uczestnicy poznają – dzięki pracy z indywidualnymi raportami FRIS® – style myślenia i działania – swoje naturalne predyspozycje w zakresie komunikowania i stylu zarządzania, co zwiększy ich osobistą efektywność w obszarze zarządzania zespołem i ułatwi współpracę z osobami o innych stylach komunikacyjnych.

  Co to jest FRIS®? – to nowe narzędzie rozwojowe, trafnie określające i opisujące naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. Opisuje, jak działamy w określonych sytuacjach, na jakiej podstawie podejmujemy decyzje, co nas motywuje i angażuje, kiedy jesteśmy efektywni i jak komunikujemy się z innymi ludźmi. Jest polski, prosty i praktyczny. Każdy z uczestników szkolenia, po wypełnieniu kwestionariusza on-line FRIS® otrzyma na szkoleniu indywidualny raport FRIS® – style myślenia i działania.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Efektywna Komunikacja w Zespole:

  • Czym tak naprawdę jest proces komunikacji?,
  • Co powinieneś umieć? – filary spójnej komunikacji,
  • Co słyszysz, gdy inni do Ciebie mówią? – model komunikacji F.S. von Thune’a,
  • Naucz się słuchać innych i spraw, aby pracownicy Cię słuchali,
  • Zadbaj o spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  • Autodiagnoza stylu komunikacyjnego Uczestników wg. modelu FRIS®,
  • Jak skutecznie porozumiewać się z pracownikami o różnych stylach komunikacyjnych?,
  • Usprawnij komunikację z FRIS® – mapa efektywnej komunikacji w zespole.

  2. Bariery we współpracy:

  • Główne bariery w komunikacji zespołowej i jak im zapobiegać,
  • Jak powstaje konflikt i jak można go uniknąć?,
  • Jak unikać zniekształceń i rozbieżnych komunikatów?,
  • Jak komunikować problem czy niezadowolenie?,

  3. Delegowanie zadań Pracownikom:

  • Dlaczego Pracownicy wykonując jeden rodzaj zadań są zaangażowani i skuteczni a unikają innych?,
  • Jak przydzielać Pracownikom cele i obowiązki, aby „chciało im się chcieć”?,
  • Jak skutecznie delegować zadania? – 4 kroki do powierzania odpowiedzialności Pracownikom.

  4. Informacja zwrotna dla Pracownika:

  • Informacja zwrotna sposobem budowania efektywnej komunikacji w zespole,
  • Jak udzielać informacji zwrotnej Pracownikom, aby budować ich zaangażowanie?,
  • Błędy w udzielaniu informacji zwrotnej i sposoby ich unikania,
  • Technika FUKOZ i komunikat ‘JA’.

  5. Motywowanie i Angażowanie Pracowników:

  • Czym tak naprawdę jest motywacja i motywowanie?,
  • Indywidualizacja motywatorów – czy znasz dobrze potrzeby swoich Pracowników?,
  • Kotwice Scheina – co jest ważne dla Twoich ludzi?,
  • Mapa zaangażowania i motywacji zespołu wg. modelu FRIS®,
  • Co jeszcze mogę zrobić, aby zmotywować mój zespół? – przegląd narzędzi i możliwości.

  HARMONOGRAM

  Dzień 1Dzień 2
  Rejestracja9:45 – 10:00
  Zajęcia10:00 – 11:009:00 – 11:00
  Przerwa11:00 – 11:1511:00 – 11:15
  Zajęcia11:15 – 13:0011:15 – 13:00
  Obiad13:00 – 13:4513:00 – 13:45
  Zajęcia13:45 – 15:0013:45 – 15:00
  Przerwa15:00 – 15:1015:00 – 15:10
  Zajęcia15:10 – 17:0015:10 – 16:00

  W CENIE ZAWIERAMY

  coffee-cup Przerwy kawowe

  cutlery Obiad

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej