NOWOŚĆ! AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Cena netto za os.:
od 3.299 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

  Czas trwania kursu: (5 dni)

  TEMATYKA ZAJĘĆ:
  • Module 1: Implement Azure Active Directory
   Overview of Azure Active Directory
   Users and Groups
   Domains and Custom Domains
   Azure AD Identity Protection
   Implement Conditional Access
   Configure Fraud Alerts for MFA
   Implement Bypass Options
   Configure Guest Users in Azure AD
   Configure Trusted IPs
   Manage Multiple Directories
  • Module 2: Implement and Manage Hybrid Identities
   Install and Configure Azure AD Connect
   Configure Password Sync and Password Writeback
   Configure Azure AD Connect Health
  • Module 3: Implement Virtual Networking
   Virtual Network Peering
   Implement VNet Peering
  • Module 4: Implement VMs for Windows and Linux
   Select Virtual Machine Size
   Configure High Availability
   Implement Azure Dedicated Hosts
   Deploy and Configure Scale Sets
   Configure Azure Disk Encryption
  • Module 5: Implement Load Balancing and Network Security
   Implement Azure Load Balancer
   Implement an Application Gateway
   Understand Web Application Firewall
   Implement Azure Firewall
   Implement Azure Front Door
   Implementing Azure Traffic Manager
   Implement Network Security Groups and Application Security Groups
   Implement Azure Bastion
   Lab : Implementing Highly Available Azure IaaS Compute Architecture
  • Module 6: Implement Storage Accounts
   Storage Accounts
   Blob Storage
   Storage Security
   Managing Storage
   Accessing Blobs and Queues using AAD
   Lab : Implementing and Configuring Azure Storage File and Blob Services
  • Module 7: Implement NoSQL Databases
   Configure Storage Account Tables
   Select Appropriate CosmosDB APIs
  • Module 8: Implement Azure SQL Databases
   Configure Azure SQL Database Settings
   Implement Azure SQL Database Managed Instances
   High-Availability and Azure SQL Database
   In this module, you will learn how to
   Create an Azure SQL Database (single database)
   Create an Azure SQL Database Managed Instance
   Recommend high-availability architectural models used in Azure SQL Database
  • Module 9: Automate Deployment and Configuration of Resources
   Azure Resource Manager Templates
   Save a Template for a VM
   Evaluate Location of New Resources
   Configure a Virtual Hard Disk Template
   Deploy from a template
   Create and Execute an Automation Runbook
  • Module 10: Implement and Manage Azure Governance
   Create Management Groups, Subscriptions, and Resource Groups
   Overview of Role-Based Access Control (RBAC)
   Role-Based Access Control (RBAC) Roles
   Azure AD Access Reviews
   Implement and Configure an Azure Policy
   Azure Blueprints
   Lab : Implementing and Configuring Azure Storage File and Blob Services
   Lab : Managing Azure Role-Based Access Control
  • Module 11: Manage Security for Applications
   Azure Key Vault
   Azure Managed Identity
  • Module 12: Manage Workloads in Azure
   Migrate Workloads using Azure Migrate
   VMware – Agentless Migration
   VMware – Agent-Based Migration
   Implement Azure Backup
   Azure to Azure Site Recovery
   Implement Azure Update Management
   Lab : Protecting Hyper-V VMs by using Azure Site Recovery
  • Module 13: Implement Container-Based Applications
   Azure Container Instances
   Configure Azure Kubernetes Service
  • Module 14: Implement an Application Infrastructure
   Create and Configure Azure App Service
   Create an App Service Web App for Containers
   Create and Configure an App Service Plan
   Configure Networking for an App Service
   Create and Manage Deployment Slots
   Implement Logic Apps
   Implement Azure Functions
   Lab : Configuring a Message-Based Integration Architecture
   Lab : Implementing an Azure App Service Web App with a Staging Slot
  • Module 15: Implement Cloud Infrastructure Monitoring
   Azure Infrastructure Security Monitoring
   Azure Monitor
   Azure Workbooks
   Azure Alerts
   Log Analytics
   Network Watcher
   Azure Service Health
   Monitor Azure Costs
   Azure Application Insights
   Unified Monitoring in Azure

  HARMONOGRAM

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3Dzień 4Dzień 5
  Rejestracja9:45 – 10:00
  Zajęcia10:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:00
  Przerwa11:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:15
  Zajęcia11:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:00
  Obiad13:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:45
  Zajęcia13:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:00
  Przerwa15:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:10
  Zajęcia15:10 – 17:0015:10 – 16:0015:10 – 16:0015:10 – 16:0015:10 – 16:00

   

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  • certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft,
  • oficjalne podręczniki zespołu Microsoft Learning.