NOWOŚĆ! AZ-100 Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Cena netto za os.:
od 3.299 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

    Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

    Czas trwania kursu: (5 dni)
    Kurs składający się z następujących szkoleń:

    AZ-100T01: Managing Subscriptions and Resources:

    TEMATYKA ZAJĘĆ:
    • Module 1: Managing Azure Subscriptions
      Overview of Azure Subscriptions
      Billing
      Azure Policy
    • Module 2: Access Management for Cloud Resources
      Azure Users and Groups
      Role-based Access Control
    • Module 3: Monitoring and Diagnostics
      Exploring Monitoring Capabilities in Azure
      Azure Alerts
      Azure Activity Log
    • Module 4: Log Analytics
      Introduction to Log Analytics
      Querying and Analyzing Log Analytics Data
    • Module 5: Azure Resource Manager
      ARM templates
      Resource Groups
    • Module 6: Azure Tips, Tricks, and Tools
      Azure Portal
      Azure Tools and Environment
    • Module 6:Lab-Manage Azure Subscriptions and Resources
      Lab :
      Manage Azure Subscriptions and Resources

    AZ-100T02: Implementing and Managing Storage:

    TEMATYKA ZAJĘĆ:
    • Module 1: Overview of Azure Storage
      Azure storage accounts
      Data replication
      Azure Storage Explorer
    • Module 2: Storage Services
      Virtual machine storage
      Blob storage
      Azure files
      Structured storage
    • Module 3: Securing and Managing Storage
      Shared access keys
      Azure backup
      Azure File Sync
    • Module 4: Storing and Accessing Data
      Azure Content Delivery Network
      Import and Export service
      Data Box
    • Module 5: Monitoring Storage
      Metrics and Alerts
      Activity Log
    • Module 6:Lab-Implement and Manage Storage
      Lab:
      Implement and Manage Storage

    AZ-100T03: Deploying and Managing Virtual Machines:

    TEMATYKA ZAJĘĆ:
    • Module 1: Overview of Azure Machines
      Azure Virtual Machines Overview
      Planning Considerations
    • Module 2: Creating Virtual Machines
      Overview of the Virtual Machine Creation Overview
      Creating Virtual Machines in the Azure Portal
      Creating Virtual Machines (PowerShell)
      Creating Virtual Machines using ARM Templates
    • Module 3: Deploying Virtual Machine Images
      Deploying Custom Images
      Deploying Linux Virtual Machines
    • Module 4: Configuring Virtual Machines
      Overview of Virtual Machine Configuration
      Virtual Machine Networking
      Virtual Machine Storage
    • Module 5: Configuring Availability and Extensibility
      Virtual Machine Availability
      Virtual Machine Scalability
      Applying Virtual Machine Extensions
    • Module 6: Managing and Monitoring Virtual Machines
      Backup and Restore
      Monitoring Virtual Machines
    • Module 7:Lab – Deploy and Manage Virtual Machines
      Lab:
      Deploy and Manage Virtual Machines

    AZ-100T04: Configuring and Managing Virtual Networks:

    TEMATYKA ZAJĘĆ:
    • Module 1: Azure Virtual Networks
      Introducing Virtual Networks
      Creating Azure Virtual Networks
      Review of IP Addressing
      Network Routing
    • Module 2: Azure DNS
      Azure DNS Basics
      Implementing Azure DNS
    • Module 3: Securing Virtual Network Resources
      Introduction to Network Security Groups
      Implementing Network Security Groups and Service Endpoints
    • Module 4: Connecting Virtual Networks
      Intersite Connectivity (VNet-to-VNet Connections)
      Virtual Network Peering

    AZ-100T05: Manage Identities:

    TEMATYKA ZAJĘĆ:
    • Module 1: Managing Azure Active Directory
      Azure Active Directory Overview
      Self-Service Password Reset
      Azure AD Identity Protection
      Integrating SaaS Applications with Azure AD
    • Module 2: Managing Azure Active Directory Objects
      Azure Domains and Tenants
      Azure Users and Groups
      Azure Roles
      Managing Devices
    • Module 3: Implementing and Managing Hybrid IdentitiesAzure Active Directory Integration Options
      Azure AD Application Proxy
    • Module 4: Lab – Implement and Manage Hybrid Identities
      Lab:
      Implement and Manage Hybrid Identities

    HARMONOGRAM

    Dzień 1Dzień 2Dzień 3Dzień 4Dzień 5
    Rejestracja9:45 – 10:00
    Zajęcia10:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:009:00 – 11:00
    Przerwa11:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:1511:00 – 11:15
    Zajęcia11:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:0011:15 – 13:00
    Obiad13:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:4513:00 – 13:45
    Zajęcia13:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:0013:45 – 15:00
    Przerwa15:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:1015:00 – 15:10
    Zajęcia15:10 – 17:0015:10 – 16:0015:10 – 16:0015:10 – 16:0015:10 – 16:00

    W CENIE ZAWIERAMY

    W cenę szkolenia wliczone jest:

    • wyżywienie (przerwa kawowa i obiad),
    • wynajem i pełne wyposażenie techniczne sali szkoleniowej,
    • certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft,
    • oficjalne podręczniki zespołu Microsoft Learning.

    Zapytaj o możliwość dokupienia do szkolenia: