Zarządzanie usługami IT zgodnie z dobrymi praktykami ITIL

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób zaangażowanych w świadczenie usług IT w roli specjalistów, kierowników zespołów, członków kadry kierowniczej jak i osób odpowiedzialnych za koordynację działań po stronie organizacji korzystających z usług IT.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się na poziomie podstawowym z procesowym modelem zarządzania usługami IT opisanym w bibliotece ITIL, z jego kluczowymi założeniami, pojęciami i rekomendacjami, oraz z zasadami stosowania modelu ITIL.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Zdefiniować na czym polega wartość usługi,
 • Scharakteryzować usługę parametrami użyteczności i gwarancji,
 • Opisać model cyklu życia usługi,
 • Wskazać procesy, role i funkcje wspierające dostarczanie usług,
 • Wskazać przykładowe narzędzia automatyzujące realizację procesów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do zarządzania usługami IT:

 • Kluczowe pojęcia i definicje,
 • Usługa i jej komponenty,
 • Wartość usług i dopasowanie IT-Biznes,
 • Role, procesy i funkcje w zarządzaniu usługami,
 • Cechy biblioteki ITIL i sposób wprowadzania w organizacji.

2. Model cyklu życia usług IT:

 • Strategia usług,
 • Projektowanie usług,
 • Przekazanie usług,
 • Eksploatacja usług,
 • Ciągłe doskonalenie.

3. Strategia usług:

 • Proces Zarządzania strategicznego usługami IT,
 • Proces Zarządzania portfelem usług,
 • Proces Zarządzania finansowego usługami IT,
 • Proces Zarządzania popytem,
 • Proces Zarządzania relacjami z biznesem.

4. Projektowanie usług:

 • Proces Zarządzania poziomem świadczenia usług,
 • Proces Zarządzania katalogiem,
 • Proces Zarządzania dostępnością;
 • Proces Zarządzania ciągłością,
 • Proces Zarządzania potencjałem wykonawczym,
 • Proces Zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Proces Zarządzania dostawcami,
 • Proces Koordynacji projektowania.

5. Przekazanie usług:

 • Proces Zarządzania zmianami,
 • Proces Zarządzania zasobami i konfiguracją usług,
 • Proces Zarządzania wydaniami i wdrożeniami,
 • Proces Zarządzania wiedzą,
 • Proces Planowania i wsparcia przekazania.

6. Eksploatacja usług:

 • Proces Zarządzania zdarzeniami,
 • Proces Zarządzania incydentami,
 • Proces Zarządzania problemami.
 • Proces Zarządzania uprawnieniami dostępu,
 • Proces Realizacji wniosków,
 • Funkcja Centrum wsparcia użytkowników (Service Desk),
 • Funkcja Zarządzania wsparciem technicznym,
 • Funkcja Zarządzanie aplikacjami,
 • Funkcja Zarządzania eksploatacją IT.

7. Ustawiczne doskonalenie usług:

 • Model PDCA (Cykl Deminga) w doskonaleniu usług,
 • Proces Doskonalenia Usług.

8. Kluczowe zagadnienia z perspektywy powodzenia projektu wprowadzenia dobrych praktyk w organizacji:

 • Planowanie projektu wdrożenia systemu zarządzania usługami IT,
 • Identyfikacja procesów i ról,
 • Dobór narzędzi ITSM,
 • Aspekty ludzkie w projekcie wprowadzenia i stosowania dobrych praktyk zarządzania usługami IT.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia