Zarządzanie scentralizowane środowiskiem stacji roboczych Windows 8.1

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Warsztaty praktyczne realizowane są w środowisku laboratoryjnym odzwierciedlającym faktyczne konfiguracje produkcyjne. W trakcie zajęć każdy wykonuje ćwiczenia, które nadzorowane są przez trenera posiadającego najwyższe certyfikaty inżynierskie Microsoft z omawianego tematu.  Główny nacisk kładziemy na samodzielność i umiejętność pracy z dokumentacją techniczną. Dodatkowo realizacja scenariuszy zapewnia nabycie wymaganych certyfikatami Microsoft umiejętności praktycznych.

Warsztaty praktyczne to:

 • Realne scenariusze i konfiguracje produkcyjne.

 • Samodzielność i umiejętność pracy z dokumentacją techniczną.

 • Trenerzy z najwyższymi certyfikatami Microsoft.

Tematyka zajęć

 • Konta użytkowników w Active Directory Domain Services
 • Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników
 • Implementacja środowiska pracy użytkowników w strukturze scentralizowanej AD DS
 • Rozwiązywanie problemów z kontami użytkowników
 • Tworzenie zbiorów zasad grupowych GPO
 • Konfiguracja zasad grupowych GPO w domenie AD DS
 • Administrowanie zasadami grupowymi w domenie AD DS
 • Rozwiązywanie problemów z zasadami grupowymi GPO
 • Konfiguracja środowiska pracy użytkownika Windows 7/Windows 8
 • Implementacja szablonów administracyjnych
 • Konfiguracja folderów przekierowanych i profili użytkowników
 • Konfiguracja skryptów
 • Konfiguracja preferencji
 • Zarządzanie oprogramowaniem za pomocą GPO

Forma zajęć

Zajęcia mają formę ćwiczeń wykonywanych w laboratorium. Wszystkie realizowane zadania poparte są przykładami pochodzącymi z produkcyjnych środowisk IT.

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia