Zarządzanie katalogiem usług zgodne z ITILv4

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

OPIS:

Materiał przygotowany w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania usługami IT zgodnie z ITILv4.

Materiał szkolenia połączony z warsztatami obejmującymi następując tematy:

 • Przykłady umów SLA i kart usług,
 • Planowanie świadczenia usługi oraz jej rozwoju na przykładzie wybranej usługi w tym wyceny,
 • Przygotowanie i zarządzanie bieżącą obsługą usługi obejmujące: obsługę zgłoszeń serwisowych, awarii, zmian, rejestracji, śledzenia i rozliczania pracy,
 • Przygotowanie zakresu obowiązków ról związanych ze świadczeniem usługi,
 • Opracowanie metody mierzenia i raportowania wyników wybranej usługi,
 • Praca z użyciem narzędzia ITSM ServiceNow

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie:

 • Pojęcie Usługi i współtworzenia usługi,
 • Interesariusze usług,
 • VOCR,
 • Użyteczność i gwarancja.

2. Modele ITILv4:

 • SVS,
 • Łańcuch Wartości Usług,
 • Model Czterowymiarowy.

3. Różnice w świadczeniu usług we współczesnych przedsiębiorstwach:

 • Usługi lokalne,
 • Usługi oparte o chmurę obliczeniową.

4. Zarządzanie poziomem usług jako praktyka:

 • Umowy SLA,
 • Karta usługi.

5. Zarządzanie Portfelem usług, a katalog usług – rola w organizacji:

 • Operacyjne zarządzanie usługą,
 • Rozwój usługi,
 • Tradycyjne podejście projektowe (kaskadowe),
 • Podejście produktowe (DevOps, Agile, Scrum).

6. Kluczowe praktyki wspierające zarządzanie katalogiem usług:

 • Zarządzanie incydentami,
 • Zarządzanie problemami,
 • Umożliwienie zmian,
 • Zarządzanie wnioskami usługowymi,
 • Service Desk,
 • Zarządzanie finansowe.

7. Definiowanie celów i prowadzenie negocjacji:

 • Definiowanie dokumentu SLR,
 • Negocjowanie celów SLT,
 • Metody wyceny usług,
 • Planowanie kosztów świadczenia usług.

8. Rola właściciela usługi – praktyki biznesowe:

 • Biznesowy właściciel usługi,
 • Właściciel usługi IT,
 • Zarządzający utrzymaniem usługi.

9. Rozliczanie i raportowanie:

 • Mierzenie i raportowanie usług,
 • Przeglądy okresowe.

10. Rozwiązania narzędziowe na przykładzie ServiceNow.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia