Wstęp do MS Excel (poziom podstawowy)

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób, które nie miały styczności z programem oraz dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności obsługi MS Excel. Szkolenie pozwoli uczestnikom na poznanie podstawowych funkcji MS Excel w stopniu umożliwiającym swobodną pracę z programem.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • poruszać się po MS Excel
 • korzystać z podstawowych funkcjonalności
 • efektywnie wpisywać dane
 • tworzyć przejrzyste tabele i wykresy

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści
 • Wprowadzanie danych. Edycja komórek.
 • Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek.
 • Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).
 • Interfejs Excela: Wstążka, pasek szybkiego dostępu
2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
 • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.
 • Formatowanie graficzne.
 • Typy danych i formatowanie według typu danych.
 • Tworzenie i formatowanie tabel.
 • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.
3. Praca z arkuszami
 • Tworzenie, usuwanie i modyfikowanie arkuszy

4. Formuły

 • Wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek.
 • Podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne.
 • Adresowanie względne i bezwzględne.
 • Funkcje logiczne

5. Formatowanie warunkowe (skala kolorów)

6. Nazywanie komórek i zakresów7. Sortowanie danych i filtry
 • Wykorzystanie autofiltrów
8. Sumy częściowe – sumowanie danych po kategoriach.9. Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).10. Praca z wykresami
 • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych.
 • Formatowanie wykresów.
11. Drukowanie i jego opcje
 • Przygotowywanie arkusza do druku.
12. Zarządzanie skoroszytami
 • Tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów.
 • Odnośniki między skoroszytami.
 • Formaty plików, import i eksport pomiędzy formatami.
 
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia
Genruj kod html do newsleterrów