Wstęp do MS Excel (poziom podstawowy)

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób, które nie miały styczności z programem oraz dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności obsługi MS Excel. Szkolenie pozwoli uczestnikom na poznanie podstawowych funkcji MS Excel w stopniu umożliwiającym swobodną pracę z programem.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • poruszać się po MS Excel
 • korzystać z podstawowych funkcjonalności
 • efektywnie wpisywać dane
 • tworzyć przejrzyste tabele i wykresy

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści:

 • Interfejs Excela: Wstążka, pasek szybkiego dostępu, okno programu,
 • Wprowadzanie danych. Edycja komórek,
 • Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek.

2. Podstawowe operacje w obszarze roboczym arkusza:

 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek,
 • Wstawianie, kopiowanie, usuwanie, przemieszczanie, ukrywanie, odkrywanie kolumn i wierszy,
 • Wypełnianie serią danych,
 • Formatowanie graficzne,
 • Typy danych i formatowanie według typu danych, zaokrąglenia wartości liczbowych,
 • Tworzenie i formatowanie tabel,
 • Komentarze i notatki: wstawianie, wygląd, edycja, usuwanie, kopiowanie, odpowiadanie na komentarze,
 • Praca z arkuszem: wstawianie, usuwanie, modyfikowanie, kopiowanie i przenoszenie w obrębie skoroszytu i pomiędzy skoroszytami.

3. Rodzaje adresowania:

 • Adresowanie względne, bezwzględne,
 • Nazywanie komórek i zakresów,
 • Wstawianie i modyfikowanie formuł.

4. Formuły:

 • Podstawowe i najczęściej używane funkcje (SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, MIN.K, MAX.K, ZAOKR),
 • Funkcje logiczne (ORAZ, LUB, JEŻELI).

5. Formatowanie warunkowe:

 • Wyróżnianie komórek zawierających określony tekst, wartości daty,
 • Paski danych,
 • Skala kolorów.

6. Sortowanie danych i filtry:

 • Sortowanie proste i wielopoziomowe,
 • Filtrowanie proste – wykorzystanie autofiltrów,
 • Filtry skojarzone z typem danych.

7. Sumy częściowe:

 • Szybkie obliczenia wierszy zawierających pokrewne dane – mechanizm sum częściowych,
 • Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE

8. Konsolidacja danych:

 • Z arkuszy tego samego skoroszytu.

9. Praca z wykresami:

 • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych,
 • Tworzenie i zapisywanie szablonu wykresu,
 • Formatowanie wykresów,
 • Wykres z dwiema osiami,
 • Przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości.

10. Drukowanie i jego opcje:

 • Przygotowanie arkusza do druku,
 • Nagłówki / stopki wydruku,
 • Drukowanie wybranych obszarów arkusza,
 • Drukowanie z powtarzaniem nagłówka zestawienia / tabeli.

11. Zarządzanie skoroszytami:

 • Tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów,
 • Odnośniki między skoroszytami – łącza pomiędzy plikami
 • Formaty plików

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia
Genruj kod html do newsleterrów