Wprowadzenie do programowania w JavaScript

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie jest skierowane do osób stawiających swoje pierwsze kroki w programowaniu i osób, które programowały już w JavaScript, ale chcą powtórzyć i usystematyzować swoją wiedzę. Na szkoleniu przekazane zostaną wszystkie najważniejsze pojęcia, wraz z czytelnymi przykładami, które powinien znać początkujący programista.

CZAS TRWANIA:

 • 3 dni szkoleniowe / 24 godzin akademickich.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • miał wiedzę na temat konfiguracji środowiska programistycznego,
 • znał składnię języka JavaScript,
 • potrafił wzbogacić stronę www o dynamiczne elementy JavaScript.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do programowania w JavaScript:

 • Historia i możliwości JavaScript.
 • Obsługa przez przeglądarki i narzędzia developerskie.
 • Edytor kodu i praca z konsolą.
 • Standardy ECMAScript.

2. Zmienne:

 • Zasięg zmiennych w JavaScript i hoisting.
 • Słowa kluczowe let, const i var.

3. Typy danych:

 • Charakterystyka typów prostych (string, numer, boolean, undefind, null).
 • Charakterystyka typów referencyjnych (obiekt, tablica, funkcja).

4. Operatory:

 • Operatory matematyczne (+, -, *, /, %, **, ++, –, =).
 • Operatory logiczne (>, <, ==, ===, ||, &&, !).

5. Instrukcje warunkowe:

 • Wykorzystanie instrukcji „IF” i ELSE IF”.
 • Operatory warunkowe (warunek ? wartość1 : wartość2).
 • Instrukcja „Switch”.

6. Pętle:

 • Praca na zbiorach danych.
 • Konstrukcja i wykorzystanie pętli „For”, „While” i „Do while”.
 • Pętle “map”, “forEach”.

7. Funkcje:

 • Programowanie funkcyjne.
 • Funkcja strzałkowa (fat arrow).

8. Document Object Model:

 • Dostęp do elementów strony.
 • Zdarzenie i ich obsługa w JavaScript.
 • Walidacja formularzy.

9. Warsztaty:

 • Realizacja projektu.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia