Visual Basic for Applications w MS Office

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROGRAM SZKOLENIA

1. Makra w MS Excel – definicja i zastosowanie:

 • Terminologia związana z VBA,
 • W jakich aplikacjach można spotkać VBA ?,
 • Do czego służą makra i procedury VBA,
 • Zalety i wady programowania w VBA.

2. Dopasowanie środowiska pracy do własnych potrzeb:

 • Ustawienia związane z bezpieczeństwem makr,
 • Centrum zaufania – ustawienia makr,
 • Centrum zaufania – zaufane lokalizacje,
 • Zmiana domyślnego formatu plików,
 • Włączenie paska narzędziowego Deweloper.

3. Rejestrowanie makr:

 • Ogólne kroki postępowania,
 • Uruchamianie makr i ich bezpieczeństwo,
 • Nagrywanie w trybie odwołań bezwzględnych,
 • Tworzenie własnych przycisków do uruchamiania makr,
 • Nagrywanie w trybie odwołań względnych.

4. Omówienie edytora VBA i analiza kodów Visual Basic:

 • Elementy okna Visual Basic Editor (VBE),
 • Paski narzędziowe edytora VBE,
 • Omówienie okien edytora VBE (Project, Properties, Code, Immediate),
 • Dodawanie i usuwanie modułu VBA.

5. Wprowadzenie do programowania w języku VBA:

 • Właściwości i metody,
 • Procedury (Sub) a funkcje (Function),
 • Zasady nazywania procedur i funkcji,
 • VBA a skoroszyt Excel,
 • Funkcje wbudowane

6. Podstawowe informacje dotyczące instrukcji warunkowych i pętli:

 • Struktura If-Then-Else (najważniejsza struktura sterująca),
 • Struktura Select Case,
 • Pętla For-Next,
 • Pętle Do-Loop, Do-While, Do-Until,
 • Pętla For-Each-Next z kolekcjami.

7. Praca z plikami tekstowymi i Excela:

 • Otwieranie i import plików tekstowych,
 • Otwieranie i import danych z plików *.xls i *.xlsx.

8. Zmienne:

 • Typy danych języka VBA,
 • Deklarowanie zmiennych,
 • Zasięg zmiennych.

9. Komunikacja z użytkownikiem:

 • Debug.Print,
 • InputBox,
 • MsgBox,
 • Funkcja MsgBox.

10. Tworzenie funkcji arkuszowych użytkownika (UDF):

 • Funkcje bezargumentowe, jednoargumentowe i z dwoma argumentami,
 • Funkcje pobierające zakres jako argument,
 • Funkcje z argumentami opcjonalnymi,
 • Funkcje opakowujące.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia