Tworzenie wizualizacji w Power BI Desktop

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROGRAM SZKOLENIA

1. Informacje wstępne o Power BI Desktop:

 • do czego służy ?,
 • rozwiązania z rodziny Power BI,
 • przepływ pracy,
 • interfejs programu.

2. Import danych:

 • importowanie danych z plików (TXT, CSV, XML, PDF, Excel, model danych z Excela, Access),
 • importowanie zawartości folderu,
 • Importowanie z relacyjnych baz danych (SQL Server),
 • importowanie ze stron www i chmury.

3. Edytor zapytań – przygotowanie danych do analizy:

 • kształtowanie tabel – operacje na kolumnach,
 • operacje na wierszach (usuwanie duplikatów, sortowanie, filtrowanie, grupowanie,
 • przekształcanie danych (zmiana typu danych, zamiana wartości, usuwanie zbędnych spacji, przekształcanie tekstu i liczb, rozdzielanie kolumn, łączenie kolumn, tworzenie kolumn indeksu, tworzenie kolumn na podstawie przykładu, tworzenie własnych kolumn),
 • zmiana struktury danych (Unpivot, scalanie danych, typy złączeń, dołączanie danych, transpozycja).

4. Tworzenie modelu danych i relacji:

 • widok Dane,
 • kategoryzowanie danych i sumowanie domyślne,
 • sortowanie według kolumny,
 • tworzenie hierarchii,
 • tworzenie, edytowanie i usuwanie grup danych,
 • widok Model i okno Zarządzaj relacjami,
 • automatyczne i ręczne tworzenie relacji,
 • kardynalność i kierunek filtrowania krzyżowego,
 • kolumny obliczane i miary.

5. Tworzenie raportów wizualnych:

 • tabela i macierz,
 • karta i karta z wieloma wierszami,
 • podstawowe wykresy (kolumnowy, słupkowy, liniowy, kołowy, punktowy, warstwowy),
 • wykres pierścieniowy i lejek,
 • wykres wstążkowy i kaskadowy,
 • mapa drzewa,
 • wizualizacja „Pytania i odpowiedzi”,
 • miernik i KPI (Kluczowy wskaźnik wydajności),
 • importowanie niestandardowych elementów wizualnych.

6. Mapy w Power BI Desktop:

 • używanie danych geograficznych,
 • wizualizacja Mapa,
 • wizualizacja Kartogram.

7. Filtrowanie raportów:

 • filtry dotyczące wizualizacji, stron i raportu,
 • stosowanie filtrów,
 • filtrowanie danych różnych typów (liczbowych, daty i czasu),
 • używanie fragmentatorów.

8. Formatowanie raportów:

 • formatowanie wykresów,
 • formatowanie map,
 • formatowanie strony,
 • wyrównywanie i rozkładanie wizualizacji, przyciąganie obiektów do siatki,
 • dodawanie pól tekstowych, obrazów i kształtów.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia