Trening Umiejętności Społecznych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności:

  • Dostosowania zasad pracy do grupy TUS-owej
  • Tworzenia systemów motywacyjnych indywidualnych i grupowych
  • Pracy z zachowania mi trudnymi
  • Analizy potrzeb uczniów i dostosowania aktywności

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Ogólne zasady prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.
  2. Zasady wprowadzania systemów motywacyjnych indywidualnych i grupowych.
  3. Sposoby reagowania na zachowania trudne podczas zajęć.
  4. Dostosowanie aktywności do potrzeb dzieci- sesja TUS.

 

W CENIE ZAWIERAMY:

W cenę szkolenia wliczone jest:

certificate Certyfikat (PDF)

ebook Materiały w wersji elektronicznej