Szkolenie przygotowujące do certyfikacji MCSA: Windows Server 2012

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Szkolenie przygotowujące do trzech egzaminów 70-410, 70-411, 70-412, których pomyślne zakończenie wiąże się z nadaniem certyfikatu MCSA: Windows Server 2012.

Szkolenia certyfikacyjne to:

 • Prezentacja przykładów ilustrujących pożądane umiejętności według aktualnych wytycznych zespołu Microsoft Learning.
 • Przedstawienie dobrych praktyk dla produktów oraz technologii poddawanych ocenie w trakcie egzaminu.
 • Analiza scenariuszy zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi.

MCSA: Windows Server 2012
Certyfikat potwierdza umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie instalacji, konfiguracji, administrowania oraz konfiguracji zaawansowanych usług Windows Server 2012.

Czas trwania

80 godzin lekcyjnych – dwa pięciodniowe spotkania

Tematyka zajęć

 • Instalacja i konfiguracja serwerów.
 • Konfiguracja ról i funkcji serwera.
 • Konfiguracja funkcji Hyper-V.
 • Wdrażanie i konfiguracja podstawowych usług sieciowych.
 • Instalacja i administrowanie usługą Active Directory.
 • Tworzenie i zarządzanie zasadami grupy.
 • Wdrażanie i obsługa serwerów oraz zarządzanie nimi.
 • Konfiguracja usług plików i drukowania.
 • Konfiguracja usług sieciowych i dostępu.
 • Konfiguracja serwera zasad sieciowych (NPS).
 • Konfiguracja usługi Active Directory i zarządzanie nią.
 • Konfiguracja zasad grupy i zarządzanie nimi.
 • Konfiguracja wysokiej dostępności i zarządzanie nią.
 • Konfiguracja rozwiązań plików i pamięci masowej.
 • Implementowanie ciągłości biznesowej i odzyskiwania awaryjnego.CBSG Polska Sp. z o.o.
 • Konfiguracja usług sieciowych.
 • Konfiguracja infrastruktury usługi Active Directory.
 • Konfiguracja rozwiązań tożsamości i dostępu.

Forma zajęć
Zajęcia odbywają się w formie:

 • wykładów mających na celu omówienie problematyki poszczególnych tematów,
 • ćwiczeń polegających na analizie scenariuszy egzaminacyjnych,
 • prezentacji rzeczywistych środowisk i ich konfiguracji.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia