Szkolenie przygotowujące do certyfikacji MCSA: Office 365

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Szkolenie przygotowujące do 2 egzaminów 70-346, 70-347, których pomyślne zakończenie wiąże się z nadaniem certyfikatu MCSA: Office 365.

Szkolenia certyfikacyjne to:

 • Prezentacja przykładów ilustrujących pożądane umiejętności według aktualnych wytycznych zespołu Microsoft Learning.
 • Przedstawienie dobrych praktyk dla produktów oraz technologii poddawanych ocenie w trakcie egzaminu.
 • Analiza scenariuszy zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi.

MCSA: Office 365
Certyfikat potwierdza umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie planowania i implementacji Office 365, zarządzania tożsamościami chmury oraz konfiguracji usług wchodzących w skład Office 365.

Czas trwania

80 godzin lekcyjnych – dwa pięciodniowe spotkania

Pierwsze spotkanie 20-24 kwiecień 2015
Drugie spotkanie 18-22 maj 2015

Tematyka zajęć

 • Dostarczanie usług Office 365
 • Planowanie i implementacja sieci i zabezpieczeń w pakiecie Office 365
 • Zarządzanie tożsamościami chmury
 • Wdrażanie i zarządzanie tożsamościami przy użyciu DirSync
 • Wdrażanie i zarządzanie tożsamościami federacyjnymi
 • Monitorowanie dostępności i użycia pakietu Office 365 oraz rozwiązywanie związanych z tym problemów
 • Zarządzanie klientami i urządzeniami użytkowników końcowych
 • Ustanawianie zbiorów witryn SharePoint Online
 • Konfigurowanie produktów Exchange Online i Lync Online dla użytkowników końcowych
 • Planowanie na potrzeby Exchange Online i Lync Online

Forma zajęć
Zajęcia odbywają się w formie:

 • wykładów mających na celu omówienie problematyki poszczególnych tematów,
 • ćwiczeń polegających na analizie scenariuszy egzaminacyjnych,
 • prezentacji rzeczywistych środowisk i ich konfiguracji.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia