SQL – Tworzenie zapytań do baz danych w języku SQL

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych (np. SQL Server)

 • tabele,
 • pola,
 • klucze,
 • indeksy,
 • relacje,
 • więzy integralności,
 • widoki,
 • procedury składowane.

2. Tworzenie zapytań wybierających

 • fraza SELECT,
 • filtrowanie danych (WHERE),
 • sortowanie danych (ORDER BY),
 • grupowanie danych (GROUP BY),
 • agregowanie danych (SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT),
 • łączenie tabel (WHERE … = … , WHERE … IN …, INNER JOIN, LEFT JOIN, itp.),
 • łączenie danych z różnych baz danych,
 • stosowanie funkcji tekstowych (LEFT, RIGHT, SUBSTRING itp.),
 • frazy warunkowe,
 • konwersja typów danych.

3. Tworzenie zapytań funkcjonalnych

 • dodawanie danych (INSERT),
 • modyfikowanie danych (UPDATE),
 • usuwanie danych (DELETE),
 • usuwanie tabel (DROP TABLE).

4. Pobieranie danych z SQL Server za pomocą MS Excel

 • tworzenie połączeń do baz danych,
 • dodatek MS Query,
 • optymalizacja zapytań w MS Query.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia