Skuteczne zarządzanie projektami na podstawie PMBoK Guide 5th ed (PMI)

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do średniego i wyższego szczebla kierowniczego, kierowników projektów, sponsorów projektów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Uzyskanie kluczowej wiedzy o zarządzaniu projektami oraz metodykach projektowych.
 • Zrozumienie różnic pomiędzy metodykami w celu ich późniejszego właściwego doboru.
 • Poznanie najlepszych technik i narzędzi projektowych dobranych pod względem skuteczności zarządzania.
 • Przećwiczenie niezbędnych działań Sponsora i Kierownika Projektu na szczeblu strategicznym i taktycznym

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1     

 • Moduł 1
  • Definicja projektu
  • Po co zarządzać projektem?
  • Cykl Deminga
  • Projekt, produkt, proces
  • Projekty, programy, portfele
 • Moduł 2
 • Projekt wg PMBoK Guide 4rd ed.
  • Pomysł a projekt
  • Zarządzanie Zmianą
  • Uzasadnienie biznesowe
 • Moduł 3
  • Interesariusze projektu
  • OBS (Struktura Organizacyjna)
  • Projekt w organizacji
  • Psychologia projektu
  • Zarządzanie integracją projektu
 • Moduł 4
  • Project Charter (Karta Projektu)
  • Cel SMART
  • Zasada Pareto
  • Priorytety

Dzień 2     

 • Moduł 1
  • Zarządzanie Zakresem Projektu
  • Planowanie zakresu
  • Analiza Wymagań
  • Lista produktów
 • Moduł 2
  • WBS (Struktura Podziału Prac)
  • Project Management Plan (Plan Zarządzania Projektem)
 • Moduł 3
  • PERT i estymacja WAVE
  • Techniki szacowania
  • Techniki PDM, CPM, PERT
  • Prawo Parkinsona i CCM
  • Wykres Gantta
 • Moduł 4
  • Diagram kamieni milowych
  • Zarządzanie czasem
  • Planowanie budżetu
  • Zarządzanie Budżetem
  • Rezerwy budżetowe
  • Monitorowanie postępu prac (EV)

Dzień 3          

 • Moduł 1
  • Identyfikacja ryzyka
  • Analiza i wycena ryzyka
  • Reakcje na ryzyko
  • Zarządzanie Ryzykiem
 • Moduł 2
  • Podstawowe zagadnienia jakości
  • Techniki zarządzania jakością
  • Zarządzanie Jakością
  • Zarządzanie Dostawcami
 • Moduł 3
  • Planowanie i pozyskiwanie zasobów ludzkich
  • Macierz odpowiedzialności
  • Macierz kompetencji
  • Budowa zespołu
  • Zarządzanie zespołem
  • Dynamika zespołu projektowego
  • Funkcje zarządzania
  • Piramida potrzeb Maslova
  • Teoria McGregora (X i Y)
 • Moduł 4
  • Delegowanie zadań
  • Człowiek – odbiorca informacji
  • Podstawowe zagadnienia komunikacji
  • Plan komunikacji
  • Komunikacja formalna
  • Zarządzanie komunikacją
  • Zamykanie projektu
  • Lessons learned
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia