Zaawansowanie raportowanie z wykorzystaniem SAP Crystal Reports

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zastosowania parametrów w raportach

 • definiowanie parametrów ciągłych i dyskretnych,
 • weryfikacja poprawności wprowadzonej wartości parametru,
 • wprowadzanie wielu parametrów w raporcie,
 • parametryzacja sortowania oraz grupowania,
 • rozszerzenie możliwości formatowania warunkowego,
 • stosowanie alertów parametrycznych,
 • parametry SQL w raportu.

2. Stosowanie zaawansowanych formuł

 • wykorzystanie funkcji i operatorów,
 • wprowadzanie struktur kontrolnych do raportu,
 • definiowanie oraz stosowanie zmiennych lokalnych i globalnych,
 • zmienne tablicowe • instrukcje warunkowe,
 • operacje w pętli,
 • zastosowanie formuł do formatowania sekcji.

3. Zastosowania języka SQL

 • omówienie składni języka SQL,
 • przykłady zastosowania kwerend SQL,
 • rozbudowa zapytań SQL.

4. Tworzenie raportów z alertami

5. Tworzenie podraportów

 • podraporty stałe oraz na żądanie,
 • podraporty powiązanych oraz niepowiązanych.

6. Rozbudowa raportu o funkcje niestandardowe definiowane przez użytkownika

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia