Raportowanie z różnych źródeł danych z wykorzystaniem SAP Crystal Reports

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zapoznanie z programem Crystal Report

 • elementy okna programu,
 • dostosowywanie środowiska pracy,
 • różnice pomiędzy wersjami programu.

2. Tworzenie raportu

 • łączenie ze źródłem danych,
 • wykorzystanie kreatora do utworzenia raportu,
 • widok projektu i podglądu wydruku,
 • dodawanie obiektów do raportu,
 • sortowanie, grupowanie oraz filtrowanie danych.

3. Formatowanie raportu

 • dodawanie i formatowanie etykiet tekstowych (komentarzy, opisów, tytułów),
 • formatowanie pojedynczych pól, poszczególnych sekcji oraz całego raportu,
 • formatowanie warunkowe – wyróżnianie wybranych danych oraz sytuacji alarmowych.

4. Zaawansowane raportowanie

 • operacje na datach i oraz łańcuchach tekstowych,
 • obliczenia za pomocą funkcji wbudowanych (sumowanie, uśrednianie, znajdowanie wartości skrajnych, itp.),
 • stosowanie sum bieżących,
 • przykłady operacji warunkowych,
 • wyrażenia SQL – skrócenie czasu potrzebnego na wygenerowanie i odświeżanie raportu,
 • przedstawianie danych za pomocą tabel krzyżowych (Cross-Tab),
 • interakcja z użytkownikiem – wprowadzenie do raportów parametrycznych,
 • umieszczanie pod raportów w raporcie.

5. Tworzenie raportów na bazie kostek OLAP

 • definiowanie źródła danych i tworzenie raportu na jego podstawie,
 • wybór danych do prezentacji – miary i wymiary.

6. Tworzenie wykresów

7. Eksport raportów

 • dostępne formaty raportów,
 • ustawienia eksportu raportów.

8. Definiowanie szablonów

9. Drukowanie raportów – ustawienia strony, opcje wydruku

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia