Revit 2017 – tworzenie rodzin

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

CELE SZKOLENIA:

Podczas szkolenia omawiane są podstawy tworzenia rodzin w systemie Autodesk Revit 2017, od tworzenia profilu i prostych rodzin poprzez tworzenie zagnieżdżonych w pełni parametrycznych obiektów. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z procesem tworzenia i edycji rodzin oraz narzędziami wykorzystywanymi do parametrycznej adaptacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy edytora rodzin:

 • informacje o rodzinach w systemie Revit,
 • przegląd typów rodzin (rodziny systemowe, lokalne, wczytywane),
 • szablony do tworzenia rodzin,
 • tworzenie parametrycznego odniesienia (Linie i płaszczyzny referencyjne),
 • przegląd narzędzi modelowania brył 3D (wyciąganie, stapianie profilu, obrót profilu, przeciąganie profilu po ścieżce, stapianie profili po ścieżce),
 • tworzenie typów rodzin,
 • ustawienie widoczności geometrii rodziny,
 • rodzaje parametrów – parametry rodziny, współdzielone.

2. Przykłady tworzenia rodzin:

 • tworzenie rodziny lokalnej,
 • tworzenie rodziny profilu,
 • tworzenie rodziny opisowej,
 • tworzenie rodziny wczytywalnej drzwi/okna.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia