Revit 2017 Konstrukcja – poziom zaawansowany

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:
 • tworzenie szczegółów i praca z komponentami szczegółów,
 • tworzenie zbrojenia 3D, zbrojenia powierzchniowego, zbrojenia ścieżką,
 • tworzenie i edycja rodziny programu Revit Structure,
 • tworzenie i modyfikacja kratownic,
 • praca z modelem analitycznym konstrukcji,
 • praca zespołowa nad projektem w Revit Structure.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Praca z komponentami szczegółu i zarządzanie szczegółami:
 • typy widoków dla szczegółów,
 • tworzenie szczegółów,
 • zapisywanie widoków do wykorzystania w innych projektach.
2. Praca ze zbrojeniem:
 • otulina zbrojenia,
 • kształty zbrojenia,
 • zbrojenie powierzchniowe,
 • zbrojenie ścieżką.
3. Praca z rodzinami:
 • tworzenie rodziny zbrojenia,
 • tworzenie nowego typu belki; tworzenie rodziny szalunków traconych z blach profilowanych,
 • tworzenie rodziny fundamentu schodkowego,
 • tworzenie rodziny arkusza wydruku.
4. Tworzenie kratownic:
 • modyfikacja rodziny płatwi kratowych,
 • praca z kratownicami – tworzenie kratownicy na podstawie szablonu.
5. Narzędzia do analizy modelu:
 • przygotowanie modelu analitycznego do analizy poprzez dodanie obciążeń,
 • dopasowanie modelu analitycznego do założeń projektowych,
 • weryfikacja modelu analitycznego,
 • dodanie i ustawienie warunków obwiedni,
 • analiza i aktualizacja modelu w aplikacjach zewnętrznych.
6. Wymiana informacji poprzez pliki DWG:
 • import i eksport danych pomiędzy AutoCAD i Revit Structure.
7. Praca z użytkownikami Revit Architecture:
 • podłączanie modeli Revit Architecture,
 • koordynacja i monitorowanie zmian w projekcie,
 • położenie współdzielone.
8. Praca współdzielona:
 • tworzenie i korzystanie z plików współdzielonych,
 • monitorowanie projektów przy pracy współdzielonej – Worksharing Monitor.
9. Tworzenie detali:
 • praca na widokach detali,
 • dodawania zbrojenia betonu,
 • narzędzia detalowania,
 • praca na widokach detali CAD.
10. Tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej:
 • praca na arkuszach,
 • ustawienia drukowania,
 • eksport projektu do formatu CAD.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia