Revit 2017 Konstrukcja – poziom podstawowy

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:
 • podstawowych narzędzi programu Revit Structure,
 • wykorzystywanie narzędzia parametrycznego modelowania 3D,
 • przeprowadzanie analiz,
 • tworzenie dokumentacji technicznej i wizualizacji projektu.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Building Information Modeling dla Inżynierów Konstrukcji.2. Podstawy Revit Structure:
 • Interface użytkownika,
 • praca na elementach konstrukcyjnych i rodzinach, dostosowanie programu do własnych preferencji.
3. Narzędzia do modyfikacji modelu:
 • wyrównaj, skaluj, szyk, podziel itp.
4. Szablony projektowe:
 • ustawianie i modyfikacja własnych szablonów.
5. Model konstrukcji – widoki:
 • praca na widokach,
 • kontrola widoczności obiektów modelu; praca na widokach elewacyjnych i przekrojach,
 • praca na widoku 3D.
6. Tworzenie nowego projektu:
 • nowy projekt,
 • dodawania i modyfikacja poziomów,
 • tworzenie i edycja siatki konstrukcyjnej.
7. Tworzenie słupów oraz ścian konstrukcyjnych:
 • słup konstrukcyjny – tworzenie I edycja,
 • wykorzystanie narzędzia ściana konstrukcyjna.
8. Tworzenie konstrukcji:
 • praca na belkach oraz systemach belek,
 • tworzenie belek konstrukcji stalowych,
 • tworzenie belek konstrukcji betonowych.
9. Tworzenie stropów oraz dachów:
 • dodawania stropów,
 • tworzenie dachów oraz ram konstrukcyjnych.
10. Tworzenie fundamentów:
 • narzędzia tworzenia fundamentów.
11. Schody oraz rampy:
 • tworzenie schodów,
 • tworzenie pochylni.
12.Tworzenie adnotacji i zestawień:
 • dodawania wymiarów,
 • praca z tekstem, wstawianie i modyfikacja etykiety,
 • tworzenie legendy,
 • praca na zestawieniach.
13. Tworzenie dokumentacji budowlanej i konstrukcyjnej:
 • dodawania przekrojów i detali,
 • tworzenie i praca na arkuszach wydruku,
 • eksportowanie zawartości do formatów CAD.
14. Tworzenie detali:
 • praca na widokach detali,
 • narzędzia detalowania,
 • praca na widokach detali CAD.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia