Revit 2017 Konstrukcja – poziom podstawowy

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • podstawowych narzędzi programu Revit Structure,
 • wykorzystywanie narzędzia parametrycznego modelowania 3D,
 • przeprowadzanie analiz,
 • tworzenie dokumentacji technicznej i wizualizacji projektu.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Building Information Modeling dla Inżynierów Konstrukcji.

2. Podstawy Revit Structure:

 • Interface użytkownika,
 • praca na elementach konstrukcyjnych i rodzinach, dostosowanie programu do własnych preferencji.

3. Narzędzia do modyfikacji modelu:

 • wyrównaj, skaluj, szyk, podziel itp.

4. Szablony projektowe:

 • ustawianie i modyfikacja własnych szablonów.

5. Model konstrukcji – widoki:

 • praca na widokach,
 • kontrola widoczności obiektów modelu; praca na widokach elewacyjnych i przekrojach,
 • praca na widoku 3D.

6. Tworzenie nowego projektu:

 • nowy projekt,
 • dodawania i modyfikacja poziomów,
 • tworzenie i edycja siatki konstrukcyjnej.

7. Tworzenie słupów oraz ścian konstrukcyjnych:

 • słup konstrukcyjny – tworzenie I edycja,
 • wykorzystanie narzędzia ściana konstrukcyjna.

8. Tworzenie konstrukcji:

 • praca na belkach oraz systemach belek,
 • tworzenie belek konstrukcji stalowych,
 • tworzenie belek konstrukcji betonowych.

9. Tworzenie stropów oraz dachów:

 • dodawania stropów,
 • tworzenie dachów oraz ram konstrukcyjnych.

10. Tworzenie fundamentów:

 • narzędzia tworzenia fundamentów.

11. Schody oraz rampy:

 • tworzenie schodów,
 • tworzenie pochylni.

12.Tworzenie adnotacji i zestawień:

 • dodawania wymiarów,
 • praca z tekstem, wstawianie i modyfikacja etykiety,
 • tworzenie legendy,
 • praca na zestawieniach.

13. Tworzenie dokumentacji budowlanej i konstrukcyjnej:

 • dodawania przekrojów i detali,
 • tworzenie i praca na arkuszach wydruku,
 • eksportowanie zawartości do formatów CAD.

14. Tworzenie detali:

 • praca na widokach detali,
 • narzędzia detalowania,
 • praca na widokach detali CAD.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia