Zaawansowana analiza i przetwarzanie danych w MS Excel Power Query

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności:

 • Importowania danych z różnych źródeł
 • Zaawansowanego przekształcania danych
 • Pracy z zapytaniami
 • Konsolidacji danych z wielu źródeł
 • Analizy dużych zestawów danych
 • Tworzenia modeli danych
 • Wykorzystania języka M do tworzenia zapytań

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Importowanie danych z:

 • Plików różnych typów
 • Sieci Web (bezpośrednio ze strony WWW / z pliku ze strony WWW / SharePoint / OneDrive dla Firm)
 • Bazy danych SQL.

2. Zaawansowane przekształcanie danych:

 • Dodatkowe kolumny obliczeniowe
 • Transformacja Pivot / Unpivot
 • Parametryzacja zapytań
 • Filtrowanie z warunkami

3. Transformacje daty i czasu:

 • Przekształcenia dat
 • Obliczenia dotyczące dat
 • Czas trwania

4. Tworzenie i edytowanie zapytań:

 • Odwołanie
 • Duplikowanie
 • Zależności zapytań

5. Zarządzanie zapytaniami:

 • Grupowanie
 • Kopiowanie
 • Udostępnianie
 • Usuwanie
 • Kopia zapasowa wyniku zapytania
 • Składanie zapytań

6. Konsolidacja wielu źródeł danych – dołączanie:

 • Ze źródeł tego samego typu
 • Ze źródeł różnego typu
 • Przyrostowe

7. Scalanie zapytań – dopasowanie rozmyte.

8. Język M:

 • Pasek formuły
 • Dokumentacja funkcji języka M
 • Edytor zaawansowany – składnia języka M, słowa kluczowe
 • Wybrane funkcje języka M
 • Jak unikać błędów – elastyczne dołączanie danych

9. Power Query jako podstawa tworzenia modelu danych:

 • Tworzenie modelu danych
  • Z tabel MS Excel
  • Z plików różnych typów
 • Dodawanie danych do modelu danych
 • Tworzenie relacji pomiędzy tabelami w modelu danych
  • MS Excel
  • Edytor Power Pivot

10. Tabele przestawne na podstawie modelu danych.

11. Tworzenie pulpitu nawigacyjnego – przygotowanie raportu na podstawie różnych źródeł danych z wykorzystaniem Power Query.

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia