Programowanie w języku C++ dla średniozaawansowanych

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do dla osób, które znają C++ w stopniu wystarczającym do pisania prostych programów. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą techniki projektowania i programowania obiektowego (dziedziczenie, polimorfizm, klasy abstrakcyjne) oraz programowania z wykorzystaniem szablonów. Szkolenie prowadzone jest w środowisku Dev-C++ pod Windows. Szkolenie może być prowadzone również w systemie Linux, z wykorzystaniem środowiska programistycznego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Tworzyć średnio złożone programy
 • Tworzył programy zorientowane obiektowo
 • Tworzył programy z wykorzystaniem szablonów
 • Wykorzystać biblioteki STL
 • Wykorzystać podstawowe wzorce projektowe
 • Pozna środowisko programistyczne w Windows/Linux
 • Edytować pliki korzystając z edytora VI/VIM

WYMAGANIA DOT. UCZESTNIKA:

Od uczestnika wymagana jest znajomość języka obejmująca swobodne posługiwanie się instrukcjami warunkowymi, pętlami i funkcjami, przeciążanie operatorów, podstawowe techniki zarządzania pamięcią oraz umiejętność definiowania własnych klas i ich metod.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 • Koncepcja programowania zorientowanego obiektowo, pojęcie klasy i obiektu
 • Oddzielenie interfejsu od implementacji: pola publiczne i prywatne
 • Dziedziczenie, pola chronione w klasach
 • Listy inicjalizacyjne w konstruktorach

Dzień 2

 • Przeciążanie operatorów
 • Relacja przyjaźni
 • Zarządzanie pamięcią: kopiowanie obiektów
 • Polimorfizm, metody wirtualne i abstrakcyjne
 • Zarządzanie pamięcią: destruktory wirtualne

Dzień 3

 • Szablony jako mechanizm uogólniania kodu
 • Szablony w funkcjach
 • Szablony w klasach
 • Specjalizacje szablonów

Dzień 4

 • Standardowa biblioteka szablonów (STL)
 • Wzorce projektowe: zabronienie kopiowania i singletony
 • Wzorce projektowe: zwracanie referencji i łańcuchowanie metod

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia