Prezentacje PREZI

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie

 • Edytor On-line,
 • Zakładanie konta internetowego na prezi.com – konta i licencje,
 • Foldery,
 • Interface i nawigacja.

2. Pierwsza prezentacja – projekt z wykorzystaniem szablonów

 • Wybór szablonu z dostępnej biblioteki,
 • Tytuł prezentacji – nadawanie i zmiana tytułu,
 • Modyfikacja szablonu,
 • Struktura prezentacji,
 • ▪ Widok ogólny – okładka,
 • ▪ Widok szczegółowy – tematy, podtematy.

3. Tematy główne i podtematy

 • Dodawanie,
 • Usuwanie,
 • Zmiana kolejności tematów,
 • Zmiana położenia podtematów,
 • Edycja okładki prezentacji.

4. Ustawienia motywów

 • Kolory,
 • Zmiana tła,
 • Zmiana stylu tematów i podtematów.

5. Dodawanie obiektów

 • Tekst,
 • Obraz,
 • Pliki zewnętrzne,
 • Dodatkowe elementy: linie, strzałki, symbole, kształty,
 • Tabele,
 • Wykresy, diagramy,
 • Video z YouTube,
 • Hiperłącza.

6. Animacja zawartości

7. Udostępnienie prezentacji, współpraca

8. Prezentacja Prezi z prezentacji PowerPoint

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia