Prezentacje Google Slides

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Tworzyć przekonujące prezentacje,
 • Ożywiać slajdy animacjami,
 • Wstawiać elementy graficzne i multimedialne,
 • Drukować i eksportować swoje prezentacje.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady tworzenia przekonujących prezentacji

2. Dodawanie i edycja slajdów:

 • Dodawanie slajdów,
 • Zmiana układu slajdu,
 • Importowanie slajdów,
 • Powielanie, usuwanie, pomijanie i zmiana kolejności slajdów,
 • Dodawanie notatek do slajdów.

3. Wstawianie różnych elementów na slajd:

 • Zdjęcia z komputera, Internetu lub aparatu fotograficznego,
 • Tabele,
 • Wykresy,
 • Diagramy,
 • Obiekty WordArt i pola tekstowe,
 • Kształty i linie,
 • Filmy.

4. Formatowanie slajdów:

 • Formatowanie czcionek,
 • Formatowanie akapitów,
 • Stosowanie list punktowanych i numerowanych,
 • Zmiana motywu i tła slajdu,
 • Edytowanie wzorca.

5. Rozmieszczanie grafiki na slajdzie:

 • Dodawanie i usuwanie prowadnic,
 • Przyciąganie do siatki lub prowadnic,
 • Wyrównywanie i zmiana kolejności obiektów,
 • Rozkładanie i grupowanie obiektów,
 • Obroty i odbicia obiektów.

6. Animacje podczas prezentacji:

 • Przejścia slajdów,
 • Animacje tekstu (akapitami),
 • Animacje elementów graficznych.

7. Eksport prezentacji:

 • Drukowanie slajdów (ustawienia i podgląd drukowania),
 • Druk materiałów informacyjnych,
 • Pobieranie jako prezentacja PowerPoint i PDF,
 • Zapisywanie slajdów jako pliki graficzne JPEG, PNG, SVG,
 • Udostępnianie prezentacji.

8. Wyświetlanie prezentacji:

 • Wyświetlanie prezentacji od początku lub od bieżącego slajdu,
 • Widok prowadzącego,
 • Wskaźnik laserowy,
 • Pytania i odpowiedzi.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia