Podstawy programowania w języku C

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest dla osób, które jeszcze nie znają C i chcą nauczyć się programowania w języku C od podstaw. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą składni języka oraz funkcjonalności oferowane przez elementy biblioteki standardowej. Szkolenie prowadzone jest w środowisku Dev-C++ pod Windows. Szkolenie może być prowadzone również w systemie Linux, z wykorzystaniem środowiska programistycznego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Tworzyć proste programy
 • Znał składnie języka C
 • Wykorzystać biblioteki standardowe
 • Pozna środowisko programistyczne w Windows/Linux
 • Edytować pliki korzystając z edytora VI/VIM

WYMAGANIA DOT. UCZESTNIKA:

Przydatna będzie znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji języka oraz funkcji bibliotecznych.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 • Poruszanie się w konsoli, podstawowe polecenia powłoki
 • Pierwszy program, kompilacja i uruchomienie
 • Zmienne, stałe i ich typy, rzutowanie
 • Obsługa standardowego wejścia i wyjścia
 • Operacje arytmetyczne, biblioteka matematyczna
 • Instrukcje warunkowe

Dzień 2

 • Pętle
 • Tablice jedno i wielowymiarowe
 • Napisy w C, funkcje biblioteczne string.h
 • Wskaźniki, alokacja i dealokacja pamięci stdlib.h
 • Funkcje, sposoby przekazywania argumentów, rekurencja

Dzień 3

 • Typy wyliczeniowe enum
 • Lokalne zmienne statyczne
 • Złożone typy danych struct
 • typedef i #define
 • Przyjmowanie argumentów z linii poleceń
 • Operacje plikowe

Dzień 4

 • Używanie bibliotek systemowych
 • Praca z wieloma plikami: kompilacja, linkowanie
 • Dyrektywy preprocesora
 • Funkcje statyczne i globalne zmienne statyczne
 • Makefile

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia