OneNote wersja klasyczna

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wersje programu OneNote

2. Interface programu

 • Magazyn notesów,
 • Okno notatek – widoki,
 • Dostosowanie Interface programu.

3. Organizowanie notesów

 • Tworzenie notesu,
 • Notes w usłudze OneDrive.

4. Zmiana nazwy notesu

 • Notes lokalny,
 • Notes w usłudze OneDrive.

5. Sekcje

 • Tworzenie sekcji,
 • Tworzenie grupy sekcji,
 • Nazwa sekcji / grupy sekcji.

6. Strony notatek

 • Tworzenie strony notatek,
 • Tworzenie podstrony notatek,
 • Zmiana nazwy strony notatek.

7. Sygnatura czasowa

 • Zmiana daty i czasu utworzenia strony,
 • Usuwanie daty i czasu strony,
 • Dodawanie daty i godziny.

8. Dostosowywanie notesu

 • Rozmieszczanie notesów w magazynie,
 • Zamykanie notesów,
 • Otwieranie notesów,
 • Rozmieszczanie sekcji,
 • Rozmieszczanie stron i podstron,
 • Scalanie sekcji,
 • Kolory notesu, sekcji, stron,
 • Liniatura strony,
 • Tło strony,
 • Usuwanie sekcji i stron,
 • Odzyskiwanie usuniętych sekcji i stron,
 • Usuwanie notesu.

9. Tworzenie notatek

 • Notatki tekstowe,
 • Pismo odręczne,
 • Strony internetowe,
 • Tabele,
 • Linki,
 • Pliki w notatkach,
 • Obrazy w notatkach,
 • Notatki dźwiękowe i wideo,
 • Szybkie notatki,
 • Notatki połączone,
 • Szablony stron,

10. Znaczniki

 • Korzystanie z gotowych tagów,
 • Tworzenie własnych tagów,
 • Usuwanie znaczników,
 • Podsumowanie tagów.

11. Współpraca z MS Outlook

 • Notatki wysłane pocztą e-mail,
 • Wiadomości e-mail z MS Outlook do MS OneNote,
 • Spotkania zaplanowane w kalendarzu Outlook,
 • Tworzenie zadań programu Outlook z poziomu programu OneNote,
 • Wysyłanie wiadomości e-mail do skojarzonego notesu.

12. Zmiany dokonane w notesie

 • Ostatnie edycje,
 • Według autorów,
 • Wersjonowanie stron.

13. Zabezpieczenie hasłem

14. Wyszukiwanie

15. Zagubione sekcje

16. Wysyłanie strony notatek

 • W wiadomości e-mail,
 • Nowy dokument.

17. Udostępnianie

 • Udostępnianie osobom,
 • Udostępnianie poprzez łącze.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia