Nowoczesny React od podstaw

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

CZAS TRWANIA:

 • 2 dni szkoleniowe / 16 godzin akademickich.

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie jest skierowane do osób stawiających swoje pierwsze kroki w programowaniu oraz osób, które znają podstawy JavaScript, ale chcą powtórzyć i usystematyzować swoją wiedzę. Na szkoleniu przekazane zostaną wszystkie najważniejsze pojęcia, wraz z czytelnymi przykładami, które powinien znać początkujący programista.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie:

 • miał wiedzę na temat konfiguracji środowiska programistycznego,
 • znał składnię języka JavaScript,
 • potrafił wzbogacić stronę www o dynamiczne elementy JavaScript.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do React

 • Czym jest biblioteka React?,
 • Idea Virtual DOM,
 • Konfiguracja środowiska developerskiego,
 • Create React App i omówienie struktury projektu.

2. Wprowadzenie do programowania w JavaScript ES6+

 • Funkcja strzałkowa,
 • Metody map, forEach, fliter, find,
 • Moduły.

3. React w praktyce

 • Składnia JSX,
 • Komponenty – renderowanie i cykl życia,
 • State – zarządzanie stanem aplikacji,
 • Props,
 • Eventy w React.

4. Style w React

 • Inline styles,
 • Dynamiczne przypisywanie stylów i className.

5. Wykorzystanie hooków

 • Czym są hooki?,
 • useState(),
 • useEffect(),
 • Inne hooki.

6. Warsztaty

 • Skuteczna nauka programowania musi opierać się na praktyce, dlatego każdy z powyższych tematów, to większa, lub mniejsza aplikacja, którą napiszecie na zajęciach, przy wsparciu trenera. Od walidacji prosty formularzy do własnej aplikacji, która może być Waszą trampoliną w świat programowania.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia