Norma Pro – Kosztorysowanie

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROGRAM SZKOLENIA

1. Miejsce kosztorysów w wycenie kosztów inwestycji:

 • Etapy inwestycji budowlanej,
 • Dokumenty finansowe,
 • Podstawowe analizy i zestawienia kosztów,
 • Wybrane zagadnienia z ekonomii budownictwa.

2. Warsztat pracy kosztorysanta, miejsce kosztorysanta w procesie inwestycyjno-budowlanym:

 • Zadania kosztorysanta,
 • Narzędzia pracy i jego rola w całym cyklu inwestycyjnym.

3. Koszty robót budowlanych:

 • Koszty bezpośrednie (RMS),
 • Pośrednie,
 • Koszty stałe,
 • Koszty zmienne,
 • Ryzyko normalne i nadzwyczajne.

4. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne w budownictwie:

 • Wydajność pracy,
 • Techniczne uzbrojenie pracy,
 • Produktywność,
 • Materiałochłonność,
 • Kapitałochłonność.

5. Podstawy techniczne sporządzania kosztorysów:

 • Dokumentacja projektowa,
 • Program funkcjonalno-użytkowy,
 • Protokół typowania robót,
 • Inwentaryzacja robót.

6. Podstawy techniczne sporządzania kosztorysów:

 • Założenia wyjściowe do kosztorysowania,
 • Dane wyjściowe,
 • Wymagania jakościowe specyfikacje techniczne.

7. Przepisy prawne regulujące kosztorysowanie:

 • Analiza regulacji prawnych dotyczących kosztorysowania,
 • Rozporządzenia z dnia.18.05.2004 i 02.09.2004r.

8. Co to jest kosztorys – Podział kosztorysów ze względu na celowość, formę i zakres:

 • Kosztorys inwestorski,
 • Ofertowy,
 • Powykonawczy,
 • Zamienny,
 • Dodatkowy,
 • Nakładczy.

9. Przedmiar i obmiar:

 • Pojęcie słownika CPV,
 • Zasady sporządzania przedmiaru i obmiaru,
 • Analiza słownika CPV.

10. Podstawy rzeczowe sporządzania wycen budowlanych:

 • Normy i normatywy techniczne,
 • Katalogowanie norm nakładów,
 • Analiz katalogów norm budowlanych.

11. Ceny jednostkowe czynników produkcji:

 • Ceny jednostkowe materiałów,
 • Pracy sprzętu,
 • Stawka roboczogodziny,
 • Płace i ich składniki,
 • Koszty pośrednie,
 • Zysk,
 • Kalkulacja kosztów pracy rusztowań.

12. Zasady sporządzania analiz indywidualnych:

 • Analogia,
 • Interpolacja,
 • Ekstrapolacja,
 • Analiza własna,
 • Normy zakładowe.

13. Ceny w budownictwie:

 • System cen w Polsce,
 • Analiza różnego rodzaju cenników i biuletynów cen,
 • Cenniki wydawców.

14. Program Norma Pro/Standard wstęp – wiadomości ogólne.

15. Postawa obsługi programu Norma Pro:

 • Pozycje kosztorysowe
  • Szukanie,
  • Wstawianie i modyfikacja,
  • Katalogowe,
  • Nie katalogowe.
 • Działy kosztorysu:
  • Wstawianie,
  • Edycja.
 • Katalogi:
  • Budowa,
  • Korzystanie z bazy w programie,
  • Pozycja katalogowa modyfikacja,
  • Edycja składników RMS

16. Praca na programie:

 • Ceny jednostkowe,
 • Cenniki,
 • Źródła wycen,
 • Aktualizacja cen,
 • Umiejętność szukania cen,
 • Import cennika do programu,
 • Sekocenbud,
 • Intercenbud,
 • Wycena pozycji szczegółowej
 • Rusztowanie kalkulacja kosztów,
 • Deskowania kalkulacja kosztów,
 • Opcje sprawdzania kosztorysu,
 • Koszty transportu,
 • Opcje wydruk,
 • Edycja strony tytułowej,
 • Drukowanie do pdf,
 • Przygotowywanie dokumentacji do wydruku.

17. Wykonanie projektu kompleksowej wyceny kosztorysowej.

18. Wykonanie projektu kompleksowej wyceny kosztorysowej – ocena pracy.

19. Test wiedzy teoretycznej wraz z oceną.

20. Test wiedzy praktycznej z oceną.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia