MS SharePoint – Zarządzanie portalem intranetowym i obiegiem dokumentów

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zarządzanie witrynami

 • określanie struktury witryn,
 • tworzenie i konfigurowanie witryn,
 • dostosowywanie nawigacji,
 • praca ze składnikami Web Part,
 • raporty wyświetlania stron,
 • dostosowywanie nawigacji.

2. Zaawansowane listy i biblioteki

 • ankieta – badanie opinii,
 • listy niestandardowe (import z MS Excel),
 • zadania w projekcie,
 • biblioteka stron typu wiki,
 • tworzenie typów zawartości.

3. Widoki

 • pokazywanie/ukrywanie kolumn,
 • sortowanie danych,
 • filtrowanie elementów.

4. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

 • przydzielanie uprawnień dla grup i użytkowników,
 • tworzenie grup programu SharePoint,
 • tworzenie niestandardowych poziomów uprawnień,
 • przywracanie dziedziczenia uprawnień.

5. Przepływy pracy – automatyzacja procesów biznesowych

 • założenia przepływów pracy – workflows,
 • korzystanie z wbudowanych przepływów pracy,
 • automatyczne przydzielanie zadań i kontrola postępów.

6. Wstęp do programu MS SharePoint Designer.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia