MS SharePoint Designer – Zarządzanie witrynami MS SharePoint Server

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do programu MS SharePoint Designer

 • omówienie architektury programu MS SharePoint,
 • możliwości programu MS SharePoint Designer,
 • łączenie się z witryną MS SharePoint.

2. Praca z witrynami, bibliotekami i listami

 • zarządzanie nawigacją – szybkim uruchamianiem,
 • tworzenie i ustawienia bibliotek i list,
 • modyfikacja formularzy dodawania i edycji elementów,
 • stosowanie nowego wzorca (master page) i przywracanie.

3. Własne strony aspx

 • tworzenie nowych stron i stosowanie wzorca,
 • wstawianie tabel, obrazów, osadzanie obiektów zewnętrznych,
 • umieszczanie stref składników Web Part i dodawanie Web Partów.

4. Widok danych – łączenie z danymi zewnętrznymi

 • zarządzanie źródłami danych (Listy, XML, SQL),
 • konfiguracja widoku – sortowanie, filtrowanie, grupowanie,
 • formatowanie warunkowe rekordów,
 • pola obliczeniowe,
 • połączenie z innym źródłem danych lub Web Partem.

5. Przepływy pracy (workflows)

 • możliwości i rodzaje przepływów pracy,
 • tworzenie i publikowanie przepływu pracy,
 • delegowanie zadań i zbieranie odpowiedzi,
 • stosowanie niestandardowych akcji przepływów pracy.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia