MS Project Server dla członków zespołów projektowych

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przegląd architektury Enterprise Project Management

 • przeznaczenie MS Project Server,
 • łączenie się z serwerem za pomocą Project Web App,
 • elementy interfejsu Project Web App.

2. Aktualizacja postępu zadań

 • sposoby raportowania postępu zadań,
 • aktualizacja czasu pracy,
 • dostosowanie MS Outlook do aktualizowania postępu zadań.

3. Praca z zadaniami projektu

 • delegowanie zadań,
 • przydzielanie siebie do istniejących zadań,
 • praca z grafikami czasu pracy,
 • tworzenie własnych propozycji projektu.

4. Raporty o stanie

 • czytanie i odpowiadanie na żądania raportów o stanie,
 • wysyłanie niewymaganych raportów o stanie,
 • korzystanie z archiwum raportów o stanie.

5. Wymiana informacji w zespole projektowym

 • przeglądanie czynników ryzyka,
 • przeglądanie problemów w projektach,
 • współdzielenie dokumentów związanych z projektami,
 • łączenie dokumentów z określonymi zadaniami.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia