MS Excel w dziale Controllingu

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Opis

Zaawansowane przetwarzania danych pod kątem kontroli finansów.

 Wymagania

 •  Znajomość systemu Windows.
 •  Średniozaawansowany MS Excel

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przegląd narzędzi na karcie Dane:

 • Dostęp do zewnętrznych danych
 • Definiowanie połączeń z zewnętrznymi danymi (Access, WWW, Text, XML, …)
 • Sortowanie wielopoziomowe – zasady i możliwości poprawnego sortowania
 • Efektywne filtrowanie zaawansowane – jak tworzyć filtry mając dostęp do kryteriów filtrowania
 • Szybka zamiana tekstu na kolumny
 • Usuwanie duplikatów danych

Wymuszenie wprowadzania poprawnych danych – jak zapewnić, żeby dane miały określony format

2. Tabela przestawna i wykres przestawny:

 • Pola obliczeniowe – jak dodać do tabeli przestawnej pole, którego nie ma na arkuszu
 • Elementy obliczeniowe w tabeli
 • Grupowanie danych i tworzenie profesjonalnych zestawień

3. Makra:

 • Rejestrowanie i edycja makr
 • Miejsca przechowywania makr – gdzie najlepiej zapisywać makra

4. Wstęp do programowania proceduralnego – niezbędne podstawy:

 • Sub i Function – jak je wywoływać i do czego służą
 • Typy danych – po co potrzebne są zmienne i czy warto je deklarować
 • Instrukcja warunkowa If…Then….Elseif….Else….End If
 • Instrukcja Case i towarzyszące jej pułapki
 • Pętla for … next, pętla for … each
 • Pętle do…loop while, until
 • Instrukcje przerwania pętli (exit)

5. Visual Basic w akcji:

 • Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
 • Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox)
 • Zasięg i czas życia zmiennych
 • Operatory i ich priorytety
 • Przydatne opcje modułów
 • Zabezpieczanie kodu – ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
 • Najważniejsze obiekty Excela: Application, Workbook, Workbooks, Worksheet, Worksheets,ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell, Selection, Range, Cells, …

6. Debugging:

 • Przetwarzanie krokowe – co zrobić gdy jednak coś przestało działać
 • Okienko Locals
 • Okienko Immediate
 • Pułapki – Watches
 • Call Stack

7. Obsługa błędów:

 • Rodzaje błędów i sposoby eliminacji
 • Przechwytywanie i obsługa run-time errors, czyli dlaczego poprawnie napisany kod może czasem nie działać
 • Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo label, On Error GoTo 0
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia