MS Excel VBA (zaawansowany)

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób pragnących wykorzystać zaawansowane funkcje Excela.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności pozwalające na zrozumienie kodu VBA, jego gramatyki i składni, tworzenia aplikacji automatyzujących zadania w dokumentach Microsoft Excel.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Makra – automatyzacja pracy w arkuszach kalkulacyjnych

 • Rejestracja makr
 • Odwołania względne i bezwzględne

2. Zmienne

 • Nazwy i typy zmiennych w VBA
 • Deklaracja zmiennych
  • zmienne lokalne
  • zmienne globalne
  • komórka arkusza jako zmienna

3. Komunikacja z użytkownikiem

 • Wprowadzanie danych
 • Wyświetlanie komunikatów
 • Poprawność wprowadzanych danych

4. Instrukcje warunkowe i pętle

 • Instrukcja warunkowa
 • Pętla z licznikiem
 • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów
 • Instrukcja przerwania/wyjścia

5. Metody i właściwości pracy na zakresach komórek

 • Kopiowanie i usuwanie zakresów
 • Ustawienie i czyszczenie formatowania
 • Usuwanie pustych wierszy i kolumn
 • Sortowanie i filtrowanie zakresu komórek

6. Przetwarzanie wykresów za pomocą makr

 • Zmiana rozmiaru i umieszczanie w odpowiednim położeniu
 • Odłączanie danych źródłowych
 • Dodawanie etykiet i ujednolicanie kolorów serii i punktów danych

7. Powiązania makr z programami pakietu MS Office

 • Obsługa poczty elektronicznej za pomocą Excel
 • Przesyłanie danych z Excel do Word
 • Korespondencja seryjna
 • Przesyłanie danych z Excel do prezentacji w programie PowerPoint

8. Elementy sterujące arkusza (UserForm)

 • Pole listy
 • Pole kombo
 • Pasek Toolbox

9. Praca z plikami csv i txt

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia