MS Excel VBA (zaawansowany)

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób pragnących wykorzystać zaawansowane funkcje Excela.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności pozwalające na zrozumienie kodu VBA, jego gramatyki i składni, tworzenia aplikacji automatyzujących zadania w dokumentach Microsoft Excel.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Makra – automatyzacja pracy w arkuszach kalkulacyjnych
 • Rejestracja makr
 • Odwołania względne i bezwzględne
2. Zmienne
 • Nazwy i typy zmiennych w VBA
 • Deklaracja zmiennych
  • zmienne lokalne
  • zmienne globalne
  • komórka arkusza jako zmienna
3. Komunikacja z użytkownikiem
 • Wprowadzanie danych
 • Wyświetlanie komunikatów
 • Poprawność wprowadzanych danych
4. Instrukcje warunkowe i pętle
 • Instrukcja warunkowa
 • Pętla z licznikiem
 • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów
 • Instrukcja przerwania/wyjścia
5. Metody i właściwości pracy na zakresach komórek
 • Kopiowanie i usuwanie zakresów
 • Ustawienie i czyszczenie formatowania
 • Usuwanie pustych wierszy i kolumn
 • Sortowanie i filtrowanie zakresu komórek
6. Przetwarzanie wykresów za pomocą makr
 • Zmiana rozmiaru i umieszczanie w odpowiednim położeniu
 • Odłączanie danych źródłowych
 • Dodawanie etykiet i ujednolicanie kolorów serii i punktów danych
7. Powiązania makr z programami pakietu MS Office
 • Obsługa poczty elektronicznej za pomocą Excel
 • Przesyłanie danych z Excel do Word
 • Korespondencja seryjna
 • Przesyłanie danych z Excel do prezentacji w programie PowerPoint
8. Elementy sterujące arkusza (UserForm)
 • Pole listy
 • Pole kombo
 • Pasek Toolbox
9. Praca z plikami csv i txt
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia