MS Excel VBA (podstawy)

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób pragnących wykorzystać zaawansowane funkcje Excela.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności pozwalające na zrozumienie kodu VBA, jego gramatyki i składni, tworzenia aplikacji automatyzujących zadania w dokumentach Microsoft Excel.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Makra – automatyzacja pracy w arkuszach kalkulacyjnych:

 • Rejestracja makr,
 • Odwołania względne i bezwzględne.

2. Okno edytora VBA:

 • Budowa okna edytora VBA,
 • Pasek narzędziowy,
 • Przełączanie pomiędzy widokami,
 • Znaczenie kolorów w edytorze VBA.

3. Zmienne:

 • Nazwy i typy zmiennych w VBA,
 • Deklaracja zmiennych:
  • zmienne lokalne,
  • zmienne globalne,
  • komórka arkusza jako zmienna,

4. Komunikacja z użytkownikiem:

 • Wprowadzanie danych,
 • Wyświetlanie komunikatów,
 • Poprawność wprowadzanych danych,

5. Korzystanie z obiektów:

 • Metody:
  • Zaznaczanie komórek,
  • Usuwanie zawartości,
  • Usuwanie formatowania,
  • Usuwanie wartości mniejszych od progowej.
 • Właściwości:
  • Przypisanie wartości komórce,
  • Kopiowanie zawartości komórki,
  • Nadawanie komórce koloru.

6. Instrukcje warunkowe i pętle:

 • Instrukcja warunkowa,
 • Pętla z licznikiem,
 • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów,
 • Instrukcja przerwania/wyjścia.

7. Elementy sterujące arkusza:

 • Pole listy,
 • Pole kombo,
 • Pasek Toolbox.

8. Praca z plikami csv i txt

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia