MS Excel przygotowanie do egzaminu MOS (Microsoft Office Specialist)

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób korzystających na co dzień z arkusza kalkulacyjnego, pragnących usprawnić i zautomatyzować swoją pracę w arkuszu kalkulacyjnym. Szkolenie pozwala na poznanie zaawansowanych funkcji programu Excel oraz na swobodne dokonywanie dowolnych obliczeń przy użyciu tego programu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • poruszać się po MS Excel
 • korzystać z zaawansowanych funkcji oraz narzędzi
 • analizować dane za pomocą zaawansowanych narzędzi
 • ustawiać różne poziomy zabezpieczeń arkusza i skoroszytu
 • efektywnie tworzyć i wykorzystywać tabele i wykresy przestawne
 • tworzyć i korzystać z poleceń Makro

PROGRAM SZKOLENIA

1. Informacje o egzaminie „77-420 – MOS (Microsoft Office Specialist)”: Microsoft Excel 2013

2. Tworzenie arkuszy i skoroszytów i zarządzanie nimi

 • Tworzenie arkuszy i skoroszytów
  • Tworzenie nowych, pustych skoroszytów, tworzenie skoroszytów na podstawie szablonów, import plików, otwieranie nienatywnych pików bezpośrednio w programie Excel, dodawanie arkuszy do istniejących skoroszytów, kopiowanie i przenoszenie skoroszytów
 • Poruszanie się po arkuszach i skoroszytach
  • Wyszukiwanie danych w skoroszycie, wstawianie hiperłączy, zmiana kolejności arkuszy, korzystanie z funkcji Przejdź do, korzystanie z pola nazwy
 • Formatowanie arkuszy i skoroszytów
  • Zmiana koloru kart arkusza, modyfikacja ustawień strony, wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn, zmiana motywu skoroszytu, dostosowanie wysokości wiersza i szerokości kolumny, wstawianie znaków wodnych, wstawianie nagłówków i stopek, ustawianie sprawdzania poprawności danych
 • Dostosowanie opcji i widoków dotyczących arkuszy i skoroszytów
  • Ukrywanie arkuszy, ukrywanie kolumn i wierszy, dostosowanie paska narzędzi Szybki dostęp, dostosowanie Wstążki, zarządzenia zabezpieczeniami makr, zmiana widoków skoroszytu, rejestracja prostych makr, dodawanie wartości do właściwości skoroszytu, korzystanie powiększenia, wyświetlanie formuł, blokowanie okienek, tworzenie klawiszy skrótu, dzielenie okna
 • Konfigurowanie arkuszy i skoroszytów do drukowania lub zapisania
  • Ustawianie obszaru wydruku, zapisywanie skoroszytów w plikach alternatywnych formatów, drukowanie pojedynczych arkuszy, ustawianie skalowania wydruku, powtarzanie nagłówków i stopek, zachowanie zgodności z poprzednimi wersjami, konfigurowanie skoroszytów do drukowania, zapisywanie plików w zdalnych lokalizacjach

3. Tworzenie komórek i zakresów

 • Wstawianie danych do komórek i zakresów
  • Dodawanie danych do arkuszy, znajdowanie i zamiana danych, kopiowanie i wklejanie danych, korzystanie z narzędzia Autowypełnianie, rozwijanie danych między kolumnami, wstawianie i usuwanie komórek
 • Formatowanie komórek i zakresów
  • Scalanie komórek, modyfikacja wyrównania i wcięcia komórek, zmiana kroju i stylu czcionki, korzystanie z funkcji Malarz formatów, zawijanie tekstu w komórkach, nakładanie formatu liczbowego, stosowanie wyróżnienia, stosowanie stylów komórek, zmiana tekstu na WordArt
 • Porządkowanie i grupowanie komórek i zakresów
  • Stosowanie formatowania warunkowego, wstawianie wykresów przebiegu w czasie, transpozycja kolumn i wierszy, tworzenie nazwanych zakresów, tworzenie konspektu, zwijanie grup danych w konspektach, wstawianie sum częściowych

4. Tworzenie tabel

 • Tworzenie tabeli
  • Przenoszenie między tabelami a zakresami, dodawanie i usuwanie komórek w tabelach, definiowanie tytułów
 • Modyfikacja tabeli
  • Stosowanie stylów do tabel, dzielenie wierszy i kolumn na przedziały, wstawianie wierszy sumy, usuwanie stylów z tabel
 • Filtrowanie i sortowanie tabel
  • Filtrowanie rekordów, sortowanie danych w wielu kolumnach, zmiana kolejności sortowania, usuwanie duplikatów

5. Stosowanie formuł i funkcji

 • Wykorzystanie zakresów komórek oraz odwołań w formułach i funkcjach
  • Wykorzystanie odwołań (względnych, mieszanych i bezwzględnych), określanie kolejności działań, odwoływanie się do zakresów komórek w formułach
 • Tworzenie podsumowań danych za pomocą funkcji
  • Użycie funkcji SUMA, użycie funkcji MIN i MAX, użycie funkcji ILE.LICZB, użycie funkcji ŚREDNIA
 • Wykorzystanie logiki warunkowej w funkcjach
  • Użycie funkcji SUMA.JEŻELI, użycie funkcji ŚREDNIA.JEŻELI, użycie funkcji LICZ.JEŻELI
 • Formatowanie i modyfikacja tekstu za pomocą funkcji
  • Użycie funkcji PRAWY, LEWY i FRAGMENT.TEKSTU, użycie funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, użycie funkcji LITERY.WIELKIE i LITERY.MAŁE, użycie funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY

6. Tworzenie wykresów i obiektów

 • Utworzenie wykresu
  • Tworzenie wykresów, dodawanie serii danych, przełączanie między wierszami i kolumnami w danych źródłowych, użycie funkcji Szybka analiza
 • Formatowanie wykresu
  • Dodawanie legend, zmiana rozmiaru wykresów, modyfikacja parametrów wykresów, stosowanie układów i stylów wykresów, pozycjonowanie wykresów
 • Wstawianie i formatowanie obiektów
  • Wstawianie pól tekstowych, wstawianie grafik SmartArt, wstawianie obrazów, dodawanie obramowań obiektów, dodawanie stylów i efektów do obiektów, zmiana koloru obiektów, zmiana właściwości obiektów, pozycjonowanie obiektów
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia