MS Excel dla Menedżerów analizy, zestawienia, raporty

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu uczestnik będzie mógł przyspieszyć codzienną pracę w Excelu poprzez wykorzystanie odpowiednich formuł oraz funkcjonalności programu. Zaczynając od odpowiedniego przygotowania danych, poprzez zrozumienie działania formuł, kończąc na zaawansowanym tworzeniu raportów i podsumowań. Dzięki odpowiednim formułom, uczestnik będzie w stanie zautomatyzować część procesów, które do tej pory zajmowały dużo czasu i energii.

ZAKRES MATERIAŁU:

1. Formuły:

 • Wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek,
 • Podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne,
 • Adresowanie względne i bezwzględne,
 • Funkcje logiczne.

2. Sortowanie danych i filtry:

 • Wykorzystanie autofiltrów.
 • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.

3. Sumy częściowe – sumowanie danych po kategoriach.

4. Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).

5. Formatowanie warunkowe:

 • Formatowanie według liczb, tekstu, daty,
 • Wyszukiwanie duplikatów.

6. Praca z wykresami:

 • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych,,
 • Formatowanie wykresów.

7. Zarządzanie skoroszytami:

 • Tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów,
 • Odnośniki między skoroszytami,
 • Formaty plików, import i eksport pomiędzy formatami.

8. Zaawansowane formuły:

 • Funkcje logiczne – (jeżeli, lub, oraz),
 • Funkcje tekstowe – (lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery),
 • Funkcje statystyczne i matematyczne – (licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki),
 • Funkcje wyszukiwania i odwołań – (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo),
 • Funkcje daty i czasu – (dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, data.różnica),
 • Zagnieżdżanie funkcji.

9. Analiza i wyszukiwanie danych:

 • Sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
 • Filtrowanie danych, autofiltr,
 • Polecenie Znajdź/Zamień.

10. Przygotowanie danych źródłowych:

 • Prawidłowe formatowanie danych,
 • Kontrola poprawności danych,
 • Korzystanie z gotowej listy wpisów,
 • Tworzenie tabel MS Excel na podstawie prawidłowego zestawienia danych źródłowych.

11. Tabele przestawne:

 • Przygotowywanie arkusza do druku.
 • Budowa tabeli przestawnej na podstawie danych źródłowych w tym samym skoroszycie, w skoroszytach zewnętrznych,
 • Ukrywanie i wyświetlanie danych w tabeli przestawnej,
 • Tworzenie konspektów,
 • Zmiana nazwy pola w tabeli przestawnej,
 • Wyświetlanie filtrowanych danych w oddzielnych arkuszach.

12. Źródło danych:

 • Zmiana źródła danych tabeli przestawnej,
 • Odświeżanie danych w tabeli przestawnej,
 • Automatyczne pobieranie danych do tabeli przestawnej z plików dodawanych do wybranego folderu – dołączanie danych.
 • Układ i styl tabeli przestawnej,
 • Formatowanie danych w tabelach przestawnych,
 • Formatowanie warunkowe.

13. Formatowanie tabel przestawnych:

 • Układ i styl tabeli przestawnej,
 • Formatowanie danych w tabelach przestawnych,
 • Formatowanie warunkowe.

14. Prezentacja danych liczbowych w tabeli przestawnej:

 • Sposoby agregowania danych,
 • Grupowanie danych – według dat; przedziałów wartości,
 • Pole obliczeniowe,
 • Element obliczeniowy.

15. Sortowanie danych w tabeli przestawnej.

16. Filtrowanie danych w tabeli przestawnej:

 • Wykorzystanie obszaru filtrów,
 • Fragmentator – połączenie z tabelą przestawną i wykresem przestawnym,
 • Oś czasu jako fragmentator dat,
 • Filtr wartości,
 • Niestandardowe opcje filtrowania.

17. Wykresy przestawne.

18. Zaawansowane wykresy – wizualizacja danych:

 • Przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości,
 • Zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów,
 • Tworzenie wykresów złożonych,
 • Zmiana zakresów danych,
 • Ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali,
 • Wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,
 • Wykres z dwiema osiami,
 • Linia trendu.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia