MS Access VBA – poziom zaawansowany

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób pragnących wykorzystać zaawansowane funkcje Accessa.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności pozwalające na zrozumienie kodu VBA, jego gramatyki i składni, tworzenia aplikacji automatyzujących zadania w dokumentach Microsoft Access.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Object Model

 • Ochrona arkuszy z poziomu VBA
 • Obiekt Workbook, kolekcja Workbooks
 • Obiekt Worksheet, kolekcja Worksheets
 • Walidacja arkuszy
 • Praktyczne metody obiektu Range
 • Kopiuj, wklej, wklej specjalnie
 • Obiekt CurrentRegion
 • Znajdź, zastąp
 • Sortowanie zakresów
 • Wykresy (Obiekt Chart)

2. Zdarzenia

 • Zdarzenia na poziomie Aplikacji

3. Tablice

 • Tablice dynamiczne
 • Tablica dynamiczna typu Variant
 • Optymalizacja tablic i pamięci
 • Tablice wielowymiarowe

4. Programowanie obiektowe

 • Klasy i obiekty
 • Tworzenie klas
 • Tworzenie i niszczenie obiektów
 • Tworzenie metod
 • Tworzenie własności
 • Walidacja danych przy pomocy własności
 • Domyślne własności i metody
 • Obsługa błędów w klasach

5. Tworzenie i zarządzanie kolekcjami

 • Tworzenie kolekcji
 • Dodawanie i usuwanie elementów
 • Odwołania do elementów (za pomocą klucza oraz indeksu)

6. Zaawansowane struktury i funkcje VBA

 • Przekazywanie parametrów przez wartość i referencje (ByRef i byVal)
 • Procedury o zmiennej ilości parametrów
 • Parametry opcjonalne i wartości domyślne
 • Procedury o nieznanej liczbie parametrów (ParamArray)
 • Enumeracje, wygodne przekazywanie parametrów
 • Typy użytkownika (User-defined Type)
 • Obsługa wartości Null, Nothing, empty string „”, Empty, 0
 • Konwersja typów (Conversion)

7. Operacje na plikach

 • Otwieranie i zamykanie plików tekstowych
 • Czytanie i zapisywanie danych tekstowych i binarnych
 • Przetwarzanie rekordów w plikach CSV
 • Efektywne przetwarzanie plików tekstowych

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia