MS-55324 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

(dawniej MS-20740)

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Szkolenia autoryzowane Microsoft składają się z modułów teoretycznych, każdorazowo popartych częścią laboratoryjną. Ich zakres oraz tematyka mają bezpośredni związek ze ścieżkami certyfikacyjnymi. Zapewniamy, że każde szkolenie w CBSG Polska jest prowadzone przez certyfikowanego trenera Microsoft (MCT) z bogatym doświadczeniem praktycznym. Daje to gwarancję dopasowania prezentowanych treści do oczekiwań uczestników.

Szkolenia autoryzowane to:

 • Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

 • Oficjalne podręczniki zespołu Microsoft Learning.

 • Zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:

 • instalacja, aktualizacja oraz migracja serwerów i zasobów w Windows Server 2016
 • implementacja magazynów lokalnych
 • implementacja rozwiązań do przechowywania danych w przedsiębiorstwie
 • implementacja Storage Spaces oraz deduplikacji danych
 • instalacja i konfiguracja Hyper-V oraz maszyn wirtualnych
 • wdrażanie i zarządzanie kontenerami Hyper-V
 • wprowadzenie do zagadnień wysokiej dostępności oraz odtwarzania po awarii
 • implementacja i zarządzanie klastrami niezawodnościowymi
 • implementacja klastrami niezawodnościowymi maszyn wirtualnych Hyper-V
 • implementacja równoważenia obciążenia sieciowego NLB
 • zarządzanie, monitorowanie i utrzymanie maszyn wirtualnych

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads
  Introducing Windows Server 2016
  Preparing and installing Nano Server and Server Core
  Preparing for upgrades and migrations
  Migrating server roles and workloads
  Windows Server activation models
  Lab : Installing and configuring Nano Server
 • Module 2: Configuring local storage
  Managing disks in Windows Server 2016
  Managing volumes in Windows Server 2016
  Lab : Managing disks and volumes in Windows Server 2016
 • Module 3: Implementing enterprise storage solutions
  Overview of direct-attached storage, network-attached storage, and storage area networks
  Comparing Fibre Channel, iSCSI, and FCoE
  Understanding iSNS, data centre bridging, and MPIO
  Configuring sharing in Windows Server 2016
  Lab : Planning and configuring storage technologies and components
 • Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
  Implementing Storage Spaces
  Managing Storage Spaces
  Implementing Data Deduplication
  Lab : Implementing Storage Spaces
  Lab : Implementing Data Deduplication
 • Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
  Overview of Hyper-V
  Installing Hyper-V
  Configuring storage on Hyper-V host servers
  Configuring networking on Hyper-V host servers
  Configuring Hyper-V virtual machines
  Managing Hyper-V virtual machines
  Lab : Installing and configuring Hyper-V
 • Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers
  Overview of containers in Windows Server 2016
  Deploying Windows Server and Hyper-V containers
  Installing, configuring, and managing containers
  Lab : Installing and configuring containers
 • Module 7: Overview of high availability and disaster recovery
  Defining levels of availability
  Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines
  Backing up and restoring the Windows Server 2016 operating system and data by using Windows Server B
  High availability with failover clustering in Windows Server 2016
  Lab : Planning and implementing a high availability and disaster recovery solution
 • Module 8: Implementing and managing failover clustering
  Planning a failover cluster
  Creating and configuring a new failover cluster
  Maintaining a failover cluster
  Troubleshooting a failover cluster
  Implementing site high availability with stretch clustering
  Lab : Implementing a failover cluster
  Lab : Managing a failover cluster
 • Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines
  Overview of integrating Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering
  Implementing and maintaining Hyper-V virtual machines on failover clusters
  Key features for virtual machines in a clustered environment
  Lab : Implementing failover clustering with Hyper-V
 • Module 10: Implementing Network Load Balancing
  Overview of NLB clusters
  Configuring an NLB cluster
  Planning an NLB implementation
  Lab : Implementing an NLB cluster
 • Module 11: Creating and managing deployment images
  Introduction to deployment images
  Creating and managing deployment images by using MDT
  Virtual machine environments for different workloads
  Lab : Using MDT to deploy Windows Server 2016
 • Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations
  WSUS overview and deployment options
  Update management process with WSUS
  Overview of PowerShell DSC
  Overview of Windows Server 2016 monitoring tools
  Using Performance Monitor
  Monitoring Event Logs
  Lab : Implementing WSUS and deploying updates
  Lab : Monitoring and troubleshooting Windows Server 2016
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia