MS-20744 Securing Windows Server 2016

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu
Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:
 • wykrywanie podatności z zastosowaniem narzędzi Sysinternals
 • ochrona poświadczeń i dostępu uprzywilejowanego
 • ograniczanie praw administracyjnych i konfiguracja Just Enough Administration (JEA)
 • administrowanie rozwiązaniami Enhanced Security Administrative Environment (ESAE), Microsoft Identity Manager (MIM), and Just In Time (JIT) Administration oraz Privileged Access
 • Management (PAM)
 • zarządzanie rozwiązaniami chroniącymi przed zagrożeniami oraz złośliwym oprogramowaniem
 • ochrona aplikacji z zastosowaniem AppLocker, Windows Defender, reguł Device Guard oraz EMET
 • analiza aktywności za pomocą polityk kontroli i audytów
 • zarządzanie zagrożeniami z zastosowaniem Advanced Threat Analytics (ATA) oraz Microsoft Operations Management Suite (OMS)
 • zabezpieczanie infrastruktury wirtualnej
 • zabezpieczanie wdrażania oprogramowanie oraz infrastruktury serwerowej
 • zastosowanie Security Compliance Manager (SCM)
 • wdrażanie kontenerów i Nano Server
 • ochrona danych za pomocą szyfrowania
 • ograniczanie dostępu do plików i folderów
 • konfiguracja Windows Firewall oraz ochrona ruchu sieciowego
 • zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
Paweł Pławiak, Microsoft Certified TrainerCzas trwania
 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
Tematyka zajęć
 • Module 1: Breach detection and using the Sysinternals tools Overview of breach detection Using the Sysinternals tools to detect breaches Lab : Basic breach detection and incident response strategies
 • Module 2: Protecting credentials and privileged access Understanding user rights Computer and service accounts Protecting credentials Understanding privileged-access workstations and jump servers Deploying a local administrator-password solution Lab : User rights, security options, and group-managed service accounts Lab : Configuring and deploying LAPs
 • Module 3: Limiting administrator rights with Just Enough Administration Understanding JEA Configuring and deploying JEA Lab : Limiting administrator privileges by using JEA
 • Module 4: Privileged Access Management and administrative forests Understanding ESAE forests Overview of MIM Implementing JIT and Privileged Access Management by using MIM Lab : Limiting administrator privileges by using Privileged Access Management
 • Module 5: Mitigating malware and threats Configuring and managing Windows Defender Using software restricting policies (SRPs) and AppLocker Configuring and using Device Guard Using and deploying the Enhanced Mitigation Experience Toolkit Lab : Securing applications by using AppLocker, Windows Defender, Device Guard Rules, and the EMET.
 • Module 6: Analysing activity by using advanced auditing and log analytics Overview of auditing Understanding advanced auditing Configuring Windows PowerShell auditing and logging Lab : Configuring encryption and advanced auditing
 • Module 7: Analysing activity with Microsoft Advanced Threat Analytics feature and Operations Management Suite Overview of Advanced Threat Analytics Understanding OMS Lab : Advanced Threat Analytics and Operations Management Suite
 • Module 8: Securing your virtualization an infrastructure Overview of Guarded Fabric VMs Understanding shielded and encryption-supported VMs Lab : Deploying and using Guarded Fabric with administrator-trusted attestation and shielded VMs
 • Module 9: Securing application development and server-workload infrastructure Using Security Compliance Manager Introduction to Nano Server Understanding containers Lab : Using Security Compliance Manager Lab : Deploying and Configuring Nano Server and containers
 • Module 10: Protecting data with encryption Planning and implementing encryption Planning and implementing BitLocker Lab : Configuring EFS and BitLocker
 • Module 11: Limiting access to file and folders Introduction to FSRM Implementing classification management and file-management tasks Understanding Dynamic Access Control (DAC) Lab : Configuring quotas and file screening Lab : Implementing DAC
 • Module 12: Using firewalls to control network traffic flow Understanding Windows Firewall Software-defined distributed firewalls Lab : Windows Firewall with Advanced Security
 • Module 13: Securing network traffic Network-related security threats and connection-security rules Configuring advanced DNS settings Examining network traffic with Microsoft Message Analyzer Securing SMB traffic, and analysing SMB traffic Lab : Connection security rules and securing DNS Lab : Microsoft Message Analyzer and SMB encryption
 • Module 14: Updating Windows Server Overview of WSUS Deploying updates by using WSUS Lab : Implementing update management
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia