MS-20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Szkolenia autoryzowane Microsoft składają się z modułów teoretycznych, każdorazowo popartych częścią laboratoryjną. Ich zakres oraz tematyka mają bezpośredni związek ze ścieżkami certyfikacyjnymi. Zapewniamy, że każde szkolenie w CBSG Polska jest prowadzone przez certyfikowanego trenera Microsoft (MCT) z bogatym doświadczeniem praktycznym. Daje to gwarancję dopasowania prezentowanych treści do oczekiwań uczestników.

Szkolenia autoryzowane to:

 • Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

 • Oficjalne podręczniki zespołu Microsoft Learning.

 • Zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:
 • instalacja, aktualizacja oraz migracja serwerów i zasobów w Windows Server 2016
 • implementacja magazynów lokalnych
 • implementacja rozwiązań do przechowywania danych w przedsiębiorstwie
 • implementacja Storage Spaces oraz deduplikacji danych
 • instalacja i konfiguracja Hyper-V oraz maszyn wirtualnych
 • wdrażanie i zarządzanie kontenerami Hyper-V
 • wprowadzenie do zagadnień wysokiej dostępności oraz odtwarzania po awarii
 • implementacja i zarządzanie klastrami niezawodnościowymi
 • implementacja klastrami niezawodnościowymi maszyn wirtualnych Hyper-V
 • implementacja równoważenia obciążenia sieciowego NLB
 • zarządzanie, monitorowanie i utrzymanie maszyn wirtualnych
Paweł Pławiak, Microsoft Certified TrainerCzas trwania
 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
Tematyka zajęć
 • Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads Introducing Windows Server 2016 Preparing and installing Nano Server and Server Core Preparing for upgrades and migrations Migrating server roles and workloads Windows Server activation models Lab : Installing and configuring Nano Server
 • Module 2: Configuring local storage Managing disks in Windows Server 2016 Managing volumes in Windows Server 2016 Lab : Managing disks and volumes in Windows Server 2016
 • Module 3: Implementing enterprise storage solutions Overview of direct-attached storage, network-attached storage, and storage area networks Comparing Fibre Channel, iSCSI, and FCoE Understanding iSNS, data centre bridging, and MPIO Configuring sharing in Windows Server 2016 Lab : Planning and configuring storage technologies and components
 • Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication Implementing Storage Spaces Managing Storage Spaces Implementing Data Deduplication Lab : Implementing Storage Spaces Lab : Implementing Data Deduplication
 • Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines Overview of Hyper-V Installing Hyper-V Configuring storage on Hyper-V host servers Configuring networking on Hyper-V host servers Configuring Hyper-V virtual machines Managing Hyper-V virtual machines Lab : Installing and configuring Hyper-V
 • Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers Overview of containers in Windows Server 2016 Deploying Windows Server and Hyper-V containers Installing, configuring, and managing containers Lab : Installing and configuring containers
 • Module 7: Overview of high availability and disaster recovery Defining levels of availability Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines Backing up and restoring the Windows Server 2016 operating system and data by using Windows Server B High availability with failover clustering in Windows Server 2016 Lab : Planning and implementing a high availability and disaster recovery solution
 • Module 8: Implementing and managing failover clustering Planning a failover cluster Creating and configuring a new failover cluster Maintaining a failover cluster Troubleshooting a failover cluster Implementing site high availability with stretch clustering Lab : Implementing a failover cluster Lab : Managing a failover cluster
 • Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines Overview of integrating Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering Implementing and maintaining Hyper-V virtual machines on failover clusters Key features for virtual machines in a clustered environment Lab : Implementing failover clustering with Hyper-V
 • Module 10: Implementing Network Load Balancing Overview of NLB clusters Configuring an NLB cluster Planning an NLB implementation Lab : Implementing an NLB cluster
 • Module 11: Creating and managing deployment images Introduction to deployment images Creating and managing deployment images by using MDT Virtual machine environments for different workloads Lab : Using MDT to deploy Windows Server 2016
 • Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations WSUS overview and deployment options Update management process with WSUS Overview of PowerShell DSC Overview of Windows Server 2016 monitoring tools Using Performance Monitor Monitoring Event Logs Lab : Implementing WSUS and deploying updates Lab : Monitoring and troubleshooting Windows Server 2016
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia