MS-20698 Installing and Configuring Windows 10

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Szkolenia autoryzowane Microsoft składają się z modułów teoretycznych, każdorazowo popartych częścią laboratoryjną. Ich zakres oraz tematyka mają bezpośredni związek ze ścieżkami certyfikacyjnymi. Zapewniamy, że każde szkolenie w CBSG Polska jest prowadzone przez certyfikowanego trenera Microsoft (MCT) z bogatym doświadczeniem praktycznym. Daje to gwarancję dopasowania prezentowanych treści do oczekiwań uczestników.

Szkolenia autoryzowane to:

 • Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

 • Oficjalne podręczniki zespołu Microsoft Learning.

 • Zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:

 • instalacja Windows 10
 • konfiguracja czynności poinstalacyjnych
 • konfiguracja połączeń sieciowych
 • implementacja zabezpieczeń sieciowych
 • zarządzanie Windows 10 za pomocą zasad grupowych GPO
 • implementacja dostępu zdalnego
 • zarządzanie magazynami danych
 • zarządzanie plikami i zasobami
 • wdrażanie i zarządzanie aplikacjami
 • zabezpieczanie Windows 10
 • implementacja połączeń zdalnych
 • utrzymanie Windows 10
 • odtwarzanie Windows 10

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Installing Windows 10
  Overview of Windows 10
  Planning your Windows 10 deployment
  Installing and deploying Windows 10
  Upgrading to Windows 10
  Windows 10 installation maintenance
  Managing volume activation
  Lab : Upgrading to Windows 10
  Lab : Maintaining a Windows 10 installation with Windows ICD
 • Module 2: Performing post-installation configuration
  Overview of management tools
  Customizing the user interface
  Managing devices, device drivers, and services
  Configuring features, mobility, and power options
  Overview of Client Hyper-V
  Lab : Managing devices
  Lab : Configuring features and power options
 • Module 3: Implementing networking
  Homegroups, workgroups, and domains
  Configuring IPv4 network connectivity
  Configuring IPv6 network connectivity
  Implementing name resolution
  Troubleshooting network connectivity
  Implementing wireless network connectivity
  Lab : Implementing network connections
  Lab : Troubleshooting network connections
 • Module 4: Implementing network security
  Implementing Windows Firewall
  Connection security rules
  Implementing Windows Defender
  Lab : Implementing network security
 • Module 5: Managing Windows 10 with Group Policy
  Overview of Group Policy
  Configuring Windows 10 devices with GPOs
  Lab : Describe Windows Firewall.
 • Module 6: Implementing remote management
  Using Remote Desktop
  Using Remote Assistance
  Remoting with Windows PowerShell
  Lab : Implementing remote management
 • Module 7: Managing storage
  Overview of storage options
  Managing disks, partitions, and volumes
  Maintaining disks and volumes
  Implementing Storage Spaces
  Implementing and managing OneDrive
  Working with virtual hard disks
  Lab : Managing storage
 • Module 8: Managing files and resources
  Overview of file systems
  Configuring and managing file access
  Managing shared folders
  Implementing Work Folders
  Managing printers
  Lab : Creating, securing, and sharing a folder
  Lab : Implementing Work Folders
  Lab : Managing printers
 • Module 9: Deploying and managing apps
  Overview of apps in Windows 10
  The Windows Store and Windows Store for Business
  Automating app deployment
  Configure web browsers
  Lab : Deploying and managing Windows Store apps
  Lab : Deploying apps with Windows ICD
  Lab : Configuring Microsoft Edge
 • Module 10: Securing Windows 10
  Managing user accounts
  Configuring UAC
  Implementing and Managing BitLocker
  Lab : Configuring user accounts
  Lab : Managing data security
 • Module 11: Implementing remote connectivity
  Overview of remote connectivity options
  Implementing VPNs
  Implementing DirectAccess
  Lab : Implementing a VPN
 • Module 12: Maintaining Windows 10
  Updating Windows 10
  Monitoring Windows 10
  Lab : Maintaining Windows
 • Module 13: Recovering Windows 10
  Recovering files
  Performing system recovery
  Lab : Troubleshooting and recovery
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia