MS-20698 Installing and Configuring Windows 10

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Szkolenia autoryzowane Microsoft składają się z modułów teoretycznych, każdorazowo popartych częścią laboratoryjną. Ich zakres oraz tematyka mają bezpośredni związek ze ścieżkami certyfikacyjnymi. Zapewniamy, że każde szkolenie w CBSG Polska jest prowadzone przez certyfikowanego trenera Microsoft (MCT) z bogatym doświadczeniem praktycznym. Daje to gwarancję dopasowania prezentowanych treści do oczekiwań uczestników.

Szkolenia autoryzowane to:

 • Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

 • Oficjalne podręczniki zespołu Microsoft Learning.

 • Zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:
 • instalacja Windows 10
 • konfiguracja czynności poinstalacyjnych
 • konfiguracja połączeń sieciowych
 • implementacja zabezpieczeń sieciowych
 • zarządzanie Windows 10 za pomocą zasad grupowych GPO
 • implementacja dostępu zdalnego
 • zarządzanie magazynami danych
 • zarządzanie plikami i zasobami
 • wdrażanie i zarządzanie aplikacjami
 • zabezpieczanie Windows 10
 • implementacja połączeń zdalnych
 • utrzymanie Windows 10
 • odtwarzanie Windows 10
Czas trwania
 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
Tematyka zajęć
 • Module 1: Installing Windows 10 Overview of Windows 10 Planning your Windows 10 deployment Installing and deploying Windows 10 Upgrading to Windows 10 Windows 10 installation maintenance Managing volume activation Lab : Upgrading to Windows 10 Lab : Maintaining a Windows 10 installation with Windows ICD
 • Module 2: Performing post-installation configuration Overview of management tools Customizing the user interface Managing devices, device drivers, and services Configuring features, mobility, and power options Overview of Client Hyper-V Lab : Managing devices Lab : Configuring features and power options
 • Module 3: Implementing networking Homegroups, workgroups, and domains Configuring IPv4 network connectivity Configuring IPv6 network connectivity Implementing name resolution Troubleshooting network connectivity Implementing wireless network connectivity Lab : Implementing network connections Lab : Troubleshooting network connections
 • Module 4: Implementing network security Implementing Windows Firewall Connection security rules Implementing Windows Defender Lab : Implementing network security
 • Module 5: Managing Windows 10 with Group Policy Overview of Group Policy Configuring Windows 10 devices with GPOs Lab : Describe Windows Firewall.
 • Module 6: Implementing remote management Using Remote Desktop Using Remote Assistance Remoting with Windows PowerShell Lab : Implementing remote management
 • Module 7: Managing storage Overview of storage options Managing disks, partitions, and volumes Maintaining disks and volumes Implementing Storage Spaces Implementing and managing OneDrive Working with virtual hard disks Lab : Managing storage
 • Module 8: Managing files and resources Overview of file systems Configuring and managing file access Managing shared folders Implementing Work Folders Managing printers Lab : Creating, securing, and sharing a folder Lab : Implementing Work Folders Lab : Managing printers
 • Module 9: Deploying and managing apps Overview of apps in Windows 10 The Windows Store and Windows Store for Business Automating app deployment Configure web browsers Lab : Deploying and managing Windows Store apps Lab : Deploying apps with Windows ICD Lab : Configuring Microsoft Edge
 • Module 10: Securing Windows 10 Managing user accounts Configuring UAC Implementing and Managing BitLocker Lab : Configuring user accounts Lab : Managing data security
 • Module 11: Implementing remote connectivity Overview of remote connectivity options Implementing VPNs Implementing DirectAccess Lab : Implementing a VPN
 • Module 12: Maintaining Windows 10 Updating Windows 10 Monitoring Windows 10 Lab : Maintaining Windows
 • Module 13: Recovering Windows 10 Recovering files Performing system recovery Lab : Troubleshooting and recovery
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia