MS-20488 Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu
Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:
 • podstawowe cechy SharePoint jako platformy aplikacyjnej oraz różne scenariusze jej wykorzystania
 • najważniejsze elementy modelu obiektowego (kolekcje, witryny, listy,..)
 • praca z listami oraz tworzenie kwerend
 • webparty, Timer Jobs oraz inne rozwiązania „Server-Side”
 • główne założenia App Model
 • CSOM – Tworzenie kodu „Client-Side”
 • SharePoint Hosted Apps vs Provider Hoste Apps – Porównanie i scenariusze wykorzystania
 • zarządzanie cyklem życia aplikacji (dodanie, publikacja, upgrade, usunięcie)
 • workflow – tworzenie obiegów z wykorzystaniem różnych narzędzi (Visio, SharePoint Designer oraz Visual Studio)
 • taksonomia – zarządzanie i wykorzystanie aplikacji Managed Metadata
 • dostosowywanie graficzne witryn SharePoint
Łukasz Falaciński, Microsoft Certified TrainerCzas trwania
 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
Tematyka zajęć
 • Module 1: SharePoint as a Developer Platform Introducing the SharePoint Developer Landscape Choosing Approaches to SharePoint Development Understanding SharePoint 2013 Deployment and Execution Models Lab : Comparing Web Parts and App Parts
 
 • Module 2: Working with SharePoint Objects Understanding the SharePoint Object Hierarchy Working with Sites and Webs Working with Execution Contexts Lab : Working with Sites and Webs Lab : Working with Execution Contexts
 
 • Module 3: Working with Lists and Libraries Using List and Library Objects Querying and Retrieving List Data Working with Large Lists Lab : Working with Large Lists Lab : Querying and Retrieving List Data
 
 • Module 4: Designing and Managing Features and Solutions Understanding Features and Solutions Configuring Features and Solutions Working with Sandboxed Solutions Lab : Working with Features and Solutions
 
 • Module 5: Working with Server-Side Code Developing Web Parts Using Event Receivers Using Timer Jobs Storing Configuration Data Lab : Working with Server-Side Code
 
 • Module 6: Managing Identity and Permissions Understanding Identity Management in SharePoint 2013 Managing Permissions in SharePoint 2013 Configuring Forms-Based Authentication Customizing the Authentication Experience Lab : Creating and Deploying a Custom Claims Provider Lab : Managing Permissions Programmatically in SharePoint 2013
 
 • Module 7: Introducing Apps for SharePoint Overview of Apps for SharePoint Developing Apps for SharePoint Lab : Creating a Site Suggestions App
 
 • Module 8: Client-Side SharePoint Development Using the Client-Side Object Model for Managed Code Using the Client-Side Object Model for JavaScript Using the REST API with JavaScript Lab : Using the REST API with JavaScript Lab : Using the Client-Side Object Model for Managed Code
 
 • Module 9: Developing Remote Hosted SharePoint Apps Overview of Remote Hosted Apps Configuring Remote Hosted Apps Developing Remote Hosted Apps Lab : Configuring a Provider Hosted SharePoint App Lab : Developing a Provider Hosted SharePoint App
 
 • Module 10: Publishing and Distributing Apps Understanding the App Management Architecture Understanding App Packages Publishing Apps Installing, Updating, and Uninstalling Apps Lab : Publishing an App to a Corporate Catalog Lab : Installing, Updating, and Uninstalling Apps
 
 • Module 11: Automating Business Processes Understanding Workflow in SharePoint 2013 Building Workflows by using Visio 2013 and SharePoint Designer 2013 Developing Workflows in Visual Studio 2012 Lab : Creating Workflow Actions in Visual Studio 2012 Lab : Building Workflows in Visio 2013 and SharePoint Designer 2013
 
 • Module 12: Managing Taxonomy Managing Taxonomy in SharePoint 2013 Working with Content Types Working with Advanced Features of Content Types Lab : Working with Content Types Lab : Working with Advanced Features of Content Types
 
 • Module 13: Managing Custom Components and Site Life Cycles Defining Custom Lists Defining Custom Sites Managing SharePoint Sites Lab : Managing Custom Components and Site Life Cycles
 
 • Module 14: Customizing User Interface Elements Working with Custom Actions Using Client-Side User Interface Components Customizing the SharePoint List User Interface Lab : Using the Edit Control Block to Launch an App Lab : Using jQuery to Customize the SharePoint List User Interface
 
 • Module 15: Working with Branding and Navigation Creating and Applying Themes Branding and Designing Publishing Sites Tailoring Content to Platforms and Devices Configuring and Customizing Navigation Lab : Branding and Designing Publishing Sites Lab : Configuring Farm-Wide Navigation
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia