MS-20488 Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:

 • podstawowe cechy SharePoint jako platformy aplikacyjnej oraz różne scenariusze jej wykorzystania
 • najważniejsze elementy modelu obiektowego (kolekcje, witryny, listy,..)
 • praca z listami oraz tworzenie kwerend
 • webparty, Timer Jobs oraz inne rozwiązania „Server-Side”
 • główne założenia App Model
 • CSOM – Tworzenie kodu „Client-Side”
 • SharePoint Hosted Apps vs Provider Hoste Apps – Porównanie i scenariusze wykorzystania
 • zarządzanie cyklem życia aplikacji (dodanie, publikacja, upgrade, usunięcie)
 • workflow – tworzenie obiegów z wykorzystaniem różnych narzędzi (Visio, SharePoint Designer oraz Visual Studio)
 • taksonomia – zarządzanie i wykorzystanie aplikacji Managed Metadata
 • dostosowywanie graficzne witryn SharePoint

Łukasz Falaciński, Microsoft Certified Trainer

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: SharePoint as a Developer Platform
  Introducing the SharePoint Developer Landscape
  Choosing Approaches to SharePoint Development
  Understanding SharePoint 2013 Deployment and Execution Models
  Lab : Comparing Web Parts and App Parts

 

 • Module 2: Working with SharePoint Objects
  Understanding the SharePoint Object Hierarchy
  Working with Sites and Webs
  Working with Execution Contexts
  Lab : Working with Sites and Webs
  Lab : Working with Execution Contexts

 

 • Module 3: Working with Lists and Libraries
  Using List and Library Objects
  Querying and Retrieving List Data
  Working with Large Lists
  Lab : Working with Large Lists
  Lab : Querying and Retrieving List Data

 

 • Module 4: Designing and Managing Features and Solutions
  Understanding Features and Solutions
  Configuring Features and Solutions
  Working with Sandboxed Solutions
  Lab : Working with Features and Solutions

 

 • Module 5: Working with Server-Side Code
  Developing Web Parts
  Using Event Receivers
  Using Timer Jobs
  Storing Configuration Data
  Lab : Working with Server-Side Code

 

 • Module 6: Managing Identity and Permissions
  Understanding Identity Management in SharePoint 2013
  Managing Permissions in SharePoint 2013
  Configuring Forms-Based Authentication
  Customizing the Authentication Experience
  Lab : Creating and Deploying a Custom Claims Provider
  Lab : Managing Permissions Programmatically in SharePoint 2013

 

 • Module 7: Introducing Apps for SharePoint
  Overview of Apps for SharePoint
  Developing Apps for SharePoint
  Lab : Creating a Site Suggestions App

 

 • Module 8: Client-Side SharePoint Development
  Using the Client-Side Object Model for Managed Code
  Using the Client-Side Object Model for JavaScript
  Using the REST API with JavaScript
  Lab : Using the REST API with JavaScript
  Lab : Using the Client-Side Object Model for Managed Code

 

 • Module 9: Developing Remote Hosted SharePoint Apps
  Overview of Remote Hosted Apps
  Configuring Remote Hosted Apps
  Developing Remote Hosted Apps
  Lab : Configuring a Provider Hosted SharePoint App
  Lab : Developing a Provider Hosted SharePoint App

 

 • Module 10: Publishing and Distributing Apps
  Understanding the App Management Architecture
  Understanding App Packages
  Publishing Apps
  Installing, Updating, and Uninstalling Apps
  Lab : Publishing an App to a Corporate Catalog
  Lab : Installing, Updating, and Uninstalling Apps

 

 • Module 11: Automating Business Processes
  Understanding Workflow in SharePoint 2013
  Building Workflows by using Visio 2013 and SharePoint Designer 2013
  Developing Workflows in Visual Studio 2012
  Lab : Creating Workflow Actions in Visual Studio 2012
  Lab : Building Workflows in Visio 2013 and SharePoint Designer 2013

 

 • Module 12: Managing Taxonomy
  Managing Taxonomy in SharePoint 2013
  Working with Content Types
  Working with Advanced Features of Content Types
  Lab : Working with Content Types
  Lab : Working with Advanced Features of Content Types

 

 • Module 13: Managing Custom Components and Site Life Cycles
  Defining Custom Lists
  Defining Custom Sites
  Managing SharePoint Sites
  Lab : Managing Custom Components and Site Life Cycles

 

 • Module 14: Customizing User Interface Elements
  Working with Custom Actions
  Using Client-Side User Interface Components
  Customizing the SharePoint List User Interface
  Lab : Using the Edit Control Block to Launch an App
  Lab : Using jQuery to Customize the SharePoint List User Interface

 

 • Module 15: Working with Branding and Navigation
  Creating and Applying Themes
  Branding and Designing Publishing Sites
  Tailoring Content to Platforms and Devices
  Configuring and Customizing Navigation
  Lab : Branding and Designing Publishing Sites
  Lab : Configuring Farm-Wide Navigation
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia