MS-20417 Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

 Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • instalacja i konfiguracja Windows Server 2012
 • zarządzanie Windows Server 2012 za pomocą Windows PowerShell
 • zarządzanie magazynami w Windows Server 2012
 • implementacja usług sieciowych
 • implementacja dostępu zdalnego
 • implementacja klastrów pracy awaryjnej
 • implementacja Hyper-V
 • implementacja klastrów pracy awaryjnej z Hyper-V
 • implementacja zabezpieczeń danych dla użytkowników oraz urządzeń
 • implementacja Active Directory Domain Services (AD DS)
 • implementacja Active Directory Federation Services (AD FS)
 • monitorowanie i utrzymanie Windows Server 2012

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Installing and Configuring Servers Based on Windows Server 2012 Installing Windows Server 2012 Configuring Windows Server 2012 Configuring Remote Management for Windows Server 2012 Servers Lab : Installing and Configuring Servers Based on Windows Server 2012

 • Module 2: Monitoring and Maintaining Windows Server 2012 Monitoring Windows Server 2012 Implementing Windows Server Backup Implementing Server and Data Recovery Lab : Monitoring and Maintaining Windows Server 2012

 • Module 3: Managing Windows Server 2012 by Using Windows PowerShell 3.0 Overview of Windows PowerShell 3.0 Using Windows PowerShell 3.0 to Manage AD DS Managing Servers by Using Windows PowerShell 3.0 Lab : Managing Servers Running Windows Server 2012 by Using Windows PowerShell 3.0

 • Module 4: Managing Storage for Windows Server 2012 New Features in Windows Server 2012 Storage Configuring iSCSI Storage Configuring Storage Spaces in Windows Server 2012 Configuring BranchCache in Windows Server 2012 Lab : Implementing BranchCache Lab : Managing Storage for Servers Based on Windows Server 2012

 • Module 5: Implementing Network Services Implementing DNS and DHCP Enhancements Implementing IP Address Management NAP Overview Implementing NAP Lab : Implementing Network Services

 • Module 6: Implementing DirectAccess Overview of DirectAccess Installing and Configuring DirectAccess Components Lab : Implementing DirectAccess

 • Module 7: Implementing Failover Clustering Overview of Failover Clustering Lab : Implementing Failover Clustering

 • Module 8: Implementing Hyper-V Configuring Hyper-V Servers Configuring Hyper-V Storage Configuring Hyper-V Networking Configuring Hyper-V Virtual Machines Lab : Implementing Server Virtualization with Hyper-V

 • Module 9: Implementing Failover Clustering with Hyper-V Overview of the Integration of Hyper-V with Failover Clustering Implementing Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters Implementing Hyper-V Virtual Machine Movement Managing Hyper-V Virtual Environments by Using System Center Virtual Machine Manager Lab : Implementing Failover Clustering with Hyper-V

 • Module 10: Implementing Dynamic Access Control Overview of Dynamic Access Control Planning for a Dynamic Access Control Implementation Implementing and Configuring Dynamic Access Control Lab : Implementing Dynamic Access Control

 • Module 11: Implementing Active Directory Domain Services Deploying AD DS Domain Controllers Configuring AD DS Domain Controllers Implementing Service Accounts Implementing Group Policy in AD DS Maintaining AD DS Lab : Implementing AD DS

 • Module 12: Implementing Active Directory Federation Services Overview of Active Directory Federation Services Deploying Active Directory Federation Services Implementing AD FS for a Single Organization Deploying AD FS in a Business to Business Federation Scenario Lab : Implementing AD FS
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia